Tag: SSK

Za kontrolore Prve lige FBiH

Obavjest o korištenju uputstva o Bodovanju.

Upozoravamo sve Kontrolore Prvih liga Federacije BiH, da u potpunosti primjenjuju važeće UPUTSTVO O BODOVANJU. Naime SSK-a URS-a je slučajnim uzorkom pregledala par snimaka utakmica Prvih liga, sa YuoTube-a, i uporedila sa vašim dostavljenim kontrolama.

Ustanovili smo, kao prvo da se ne primjenjuje Uputstvo o kontrolisanju, u potpunosti. Izostaje u napisanim kontrolama, evidentirano po minutama, i dobre i loše odluke koje ste zapazili tokom utakmica, kao i nesrazmjer u događanjima na terenu, prenesenim u napisane kontrole.
Ubuduće će SSK-a sve takve napisane kontrole sankcionisati negativnim poenima, a konačne ocjene bit će promjenjene na više ili na niže, zavisno od napisane kontrole i pregledanog snimka.

U prilogu Uputstvo o bodovanju.

Analiza i pregled Kontrola za 4 kola PLFBiH – SSK

Poštovane kolege,
U nastavku Vam dostavljamo ocjene kao i pregled i rad kontrolora za 4 kola Prve Lige Federacije BiH

Nakon odigrana 4 kola SSK je analizom došla do zaključka da na Prvim ligama FBiH kotrolori ne koriste važeće uputstvo o kontrolisanju i ocjenjivanju, a koji je razlog velikih grešaka u pisanju kontrola.

SSK najavljuje da će u potpunosti počevši od 5 kola početi primjenjivati uputstva o kontrolisanju i ocjenjivanju,sankcije, kao i sam rad kontrolora na Prvim ligama FBiH.