Read Time:47 Second

Obavještavamo vas o nadolazećem polaganju za državnu i kantonalnu kategoriju na seminaru Prve Lige koji će se održati u Tuzli. Ovo je prilika za vaše kandidate da pokažu svoje znanje i isto unaprijede novom kategorijom. Molimo vas da se upoznate sa dole navedenim.

Termin i Mjesto:
11:15 – 13:00h – Nedelja 03.09.2023 godine – Tuzla Hotel – Miris dunja

Kandidati za Državnu Kategoriju:
Polaganje za državnu kategoriju iznosi 50,00 KM.

Kandidati za Kantonalnu Kategoriju:
Polaganje za kantonalnu kategoriju iznosi 30,00 KM.

Uplata i Prijava:
Molimo sve zborove da izvrše uplatu za svoje kandidate prema odgovarajućoj kategoriji. Nakon uplate, potrebno je dostaviti spisak članova koji će polagati putem e-maila na adresu info@ursbih.ba.
U e-mailu navedite ime zborova, broj kandidata i kontakt osobu za daljnju komunikaciju.

Potrebni Dokumenti:
Svi kandidati trebaju donijeti sa sobom dokumentaciju koja potvrđuje da ispunjavaju status kandidata za polaganje. Ovu dokumentaciju će predati komisiji prilikom dolaska na dan polaganja.

Previous post Dostavljanje spiska i godišnja članarina za zapisničara/mj vremena
Next post Seminar prve lige 02/03.09.2023 FBiH – Plan rada
Close