Početna

Analiza prvog kola – SSK

Po završenom analiziranju kontrola 1. Kola Prvih liga Federacije BiH. SSK-a je utvrdila...

Informacija za članove udruženja

Poštovani, Po završenom analiziranju kontrola 1. Kola Prvih liga Federacije BiH. SSK-a je utvrdila...

Zbor rukometnih sudija Zavidovići

Poštovani na osnovu člana 11. Pravilnika o napredovanju pripadnika udruženja URS-a obavještavamo Vas...

Seminar prve lige 02/03.09.2023 FBiH – Plan rada

Poštovani članovi Udruženja,u nastavku je plan rada seminara Prve lige FBiH. Subota 02.09 2023 god...
Close