Read Time:53 Second

Datum: 31.05.2024. godine
Na osnovu člana 24., 25. i 27. Statuta „Udruženja rukometnih sudija“ Sarajevo (u daljem tekstu:
URS), Predsjednik Skupštine URS-a, donio je dana 31.05.2024. godine, sljedeću:
ODLUKU
o sazivanju redovne izvještajne skupštine URS-a
Član 1.
Redovna izvještajna skupština održati će se dana 15.06.2024. godine sa početkom u 11:00 sati u
Tuzli.
Član 2.
Za sjednicu redovne skupštine predlažem sljedeći dnevni red:

 • Izbor predsjedavajućeg i dva člana radnog predsjedništva;
 • Izbor predsjednika i dva člana komisije za izbor;
 • Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
 • Usvajanje dnevnog reda;
 • Razmatranje izvještaja o radu Upravnog odbora URS-a za 2023. godinu – izvjestilac
  Predsjednik Upravnog odbora URS-a;
 • Izvještaj Nadzornog odbora o nadzoru finansijskog poslovanja URS-a – izvjestilac
  Predsjednik Nadzornog odbora URS-a;
 • Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2023. godinu URS-a;
 • Prijedlog plana rada i prijedlog finansijskog plana URS-a za 2024. godinu – izvjestilac
  Predsjednik Upravnog odbora URS-a;
 • Razno.
  Član 3.
  Odluku dostaviti svim članovima URS-a.
  Član 4.
  Odluka stupa na snagu danom donošenja.
  U Sarajevu, Predsjednik skupštine
  31.05.2024. godine Šehić Nedim s.r.
Previous post Radionica kontrolora Prve lige FBiH
Close