Tag: kup

Javni poziv KUP BiH

Na  osnovu Propozicija  takmičenja Član 25 i Član 26  KUP-a  BIH  i  na  osnovu  Odluke  UO  RS  BIH usvojene  dana  24. 02  2020  Komesar  takmičenja raspisuje

JAVNI POZIV

Za  tehničkog  organizatora završnice KUP-a BIH  u  ženskoj  i  muškoj konkurenciji.Tehnički  organizator  kojeg  odredi  UO  RS  BIH  ima  sljedeće obaveze  koje  su regulisane  Propozicijama  KUP  takmičenja.

 • Obezbijediti  dvoranu  za  igranje  utakmica  (dva dana )
 • Obezbijediti  sve  tehničke  uslove  za  odigravanje  utakmica  po Članu  17,18,19 i 20  Propozicija tekmičenja
 • Obezbijediti  smještaj  za  dvije  ekipe- puni  pansion  (ekipe  koje su  se plasirale  u  finale  KUP- a  BIH, a  za  poražene  ekipe ( ručak ili večeru). Na  bazi  22  osobe  u  hotelu  sa  najmanje 3 zvijedice.
 • Obezbijediti  smještaj (puni pansion)  za  službena lica  (tri sudijska  para,  tri delegata i komesar)
 • Izvršiti  finansijske obaveze  prema  službenim licima  po troškovniku  Premijer lige RS BIH
 • Obezbijediti  sljedeće  nagrade:
 • Pehar  za  pobjednika  KUP- a
 • 26   zlatnih   medalja  za  pobjednika  KUP-a i službene osobe
 • 22   srebrene  medalje  za  poraženu  ekipu.
 • novčane  naknade  za  pojedince  i  ekipe  ( nije  obavezno )

Pravo na učestvovanje na Javnom pozivu imaju svi pravni subjekti na nivou BIH. Prijave za Tehničkog organizatora dostaviti lično u prostorije RS BIH do 16.03 2020 g. do 13 sati  kada  će  biti  javno otvaranje  ponuda  na sastanku UO RSBIH.
Na  osnovu  najpovoljnije  ponude  UO RS BIH  će  odrediti tehničkog organizatora . Takmičenjem  direktno  rukovodi  Komesar  takmičenja  na osnovu Člana 25 Propozicija takmičenja .

Napomena:
Rukometni  savez  zadržava  pravo  TV  prijenosa , reklama  i  drugih  oblika  naknade. Tuzla 01.03. 2020 god

Komesar takmičenja:Hasić AlijaLokomotiva KUP 2019/2020

Poštovani prijatelji i posjetitelji naše web stranice.
Zadovoljstvo nam je da je URS i ove godine dio jednog velikog takmičenja Lokomotiva Kup 2019/2020.
Ove godine Udruženje rukometnih sudija će ovaj turnir uveličati sa jednim sudijskim parom i jednim delegatom. Ovim putem Udruženje rukometnih sudija, sudijama i delegatu kao i ostalim učesnicima takmičenja želi puno sreće i nek najbolji pobjedi.

Prijave su u punom jeku, te i ove godine očekujemo najkvalitetnije ekipe iz regiona za četiri uzrasta koja će se takmićiti:

 • 2002/03
 • 2004/05
 • 2006/07
 • 2008/09

Mlade rukometaše očekuje kvalitetno takmičenje i još bolje druženje.
Želimo im svima zdravlje i da što spremniji dođu i prirede nam nadmetanje za pamećenje.
Lokomotiva kup počinje 19.12 i završava 22.12.2019. godine