pixabay

Konačna lista sudija i kontrolora nakon održanog popravnog u Zenici

Na osnovu odluke UO URS-a, gdje je donešeno da se popravni održi u Zenici dana 04.10.2020. godine u nastavku dostavljamo konačnu listu sudija i kontrolora za Prvu ligu FBiH, a koja će biti dostavljena i u Rukometni Savez FBiH i komesaru takmičenja.

SUDIJE

A LISTA
1.Zuko – Brkić
2.Dučić – Hadžić
3.Kalabušić –Smajlović
4.Korjenić –Baručija (nominacije samo na muškoj ligi)
5.Delić –Kanić
6.Vidimlić – Hadžikadunić
7.Murtezović –Mulabdić ( ne delegirati do obavjesti od SSK)
8.Krhan – Tule
9.Šahinović – Šehić
10.Dautović -Hajrilahović

B LISTA
1.Nurić- Hamzabegović (nominacije samo na ženskoj ligi)
2.Marić -Oručević
3.Šaboviž –Šabović
4.Babić –Sirćo
5.Zukić M –Softić ( nominacije samo na muškoj ligi )
6.Zukić R –Ljuca
7.Mešić – Hasković
8.Ahmetašević –Jukić
9.Trutović –Beširević
10.Dautović –Đulović
11.Andelić –Borogovac

C LISTA
1.Muratspahić –Muratspahić (ženski par)
2.Mehić – Rekić ( nominacije samo na ženskoj ligi )
3.Kostić –Zlatić (kantonalna kategorija )
4.Begagić –Pašalić (kantonalna kategorija)

KONTROLORI

A LISTA
1.Alibegović Amor
2.Jukić Zijad
3.Gadžo Damir
4.Hurić Eldan
5.Konjičanin Emir
6.Beširević Vejsil
7.Mehagić Zahid
8.Šaković Omer
9.Omer Omerović ( nominacije samo na muškoj ligi )

B LISTA
1.Ždralić Slobodan
2.Hamidović Alkibijad
3.Muminović Samira
4.Šehić Ramiz
5.Pezo Alen
6.Danijel Sabljić ( nominacije samo na muškoj ligi )
7.Ribić Endi
8.Drugović Emir
9.Vujić Stanislav
10.Alibegović Robert
11.Zeljko Vladimir ( nominacije samo na ženskoj ligi )

NAPOMENA

Kontrole sa utakmica PRVIH LIGA FBiH, slati na
e-mail: harisbradaric10@yahoo.com ili na Adresu
BRADARIĆ HARIS
SREBRENIČKIH ŽRTAVA RATA 30
74250 M A G L A J

NAPOMENA