Obavijest za članove Udruženja

Poštovani,
Zamolili bih sve članove Udruženja koji su na listama Prve lige FBiH, a koji do ovog trenutka nisu dobili pristupne podatke za aplikaciju koja se koristi na Prvoj ligi FBiH dužni su da se jave u Federalni savez na email rsfbih2017mostar@gmail.com kako bi dobili navedeno i kako bi mogli pristupiti sistemu.