EHF – Kurs za delegate kandidate

Dragi prijatelji,
Nakon pauze u održavanju kurseva za EHF kandidate delegate zbog pandemije, EHF je
ponovo će održati kurs u aprilu 2023.

Detaljne informacije o mjestu održavanja kursa, profilu perspektivnog kandidata i prijavi
postupak možete pronaći u priloženom dokumentu. Registracija kandidata će biti obavljena
online od strane svake osobe koja je zainteresovana da se prijavi za poziciju EHF delegata.

Registracija nije ograničena na određenu grupu osoba i sadašnje informacije se šalju svima
Federacijama članicama EHF-a, kao i u formi javnog oglasa. EHF snažno podržava žene da preuzmu vodeću ulogu u evropskom rukometu, stoga su i kandidatkinje dobrodošle.

U prilogu se nalaze službeni dokumenti koje možete preuzeti.