Tag: URS;Sarajevo

Skupština Udruženja rukometnih sudija, Sarajevo

Poštovani članovi Udruženja,
Nakon održane sjednice UO URS-a 03/2020, 13.12.2020. godine u Sarajevu donešena je Odluka o sazivanju Skupštine Udruženja rukometnih sudija,Sarajevo.


Na sjednici je usaglašen termin održavanja gdje je jednoglasno usvojen datum održavanja skupštine 24.01.2020. godine.
Radi epidemiloških mjera koji su još uvijek na snazi, lokacija će biti naknadno utvrđena do kraja mjeseca. Sve detalje vezane za samo održavanje skupštine možete dobiti kod predstavnika Kantonalnih Saveza.