Tag: Uputstvo o kontrolisanju

Vođenja zabilješki za kontrolu na utakmici za delegate/kontrolore

Nakon održana dva seminara za Delegate/Kontrolore obaviještavamo Vas da je na web stranici udruženja pod rubrikom Dokumentacija>Dokumentacija postavljeni :


Navedeno možete skinuti/download-ovati i koristiti na utakmicama.

S poštovanjem
Administracija URS-a