Obavijest Odluka UO URS-a 11/2020

Poštovani članovi Udruženja,
Kao što Vam je već i poznato polako ali sigurno koračamo kao Udruženje ka digitalizaciji i unaprijeđenju samih funkcija i komunikaciji kako među članovima tako i prema drugim (komesari,mediji i sl.)

Poznato Vam je da je Udruženje polako počelo sa razvijanjem desktop softvera koji će upotpuniti sam proces slanja obavještenja,nominacija i slicno. Navedeni tekst je objavljen 27.10.2020. godine a koji možete ponovo pročitati klikom na ovaj LINK.

Nakon prvog uspješnog testiranja gdje sistem zadnji dan u mjesecu šalje obavijest o svim nominacijama, sistem je nadograđen u dijelu slanja obavijesti prema Komesarima takmičenja na način da nakon slanja obavijesti + 5 dana sistem “gleda” ne izmirene obaveze i automatski kreira listu sudija i delegata/kontrolora i istu šalje u zavisnosti od koje lige na adresu Komesara takmičenja. Samim ne izmirenjem svojih obaveza u roku od 5 dana od dana prijema Obavijesti po Odluci 11/2020 će te biti suspendovani najmanje sa 1 jednim kolom ne delegiranja i/ili do izmirenja svojih obaveza, nakon čega sistem automatikom šalje mail o prestanku suspenzije.

Screen BP_SPORT

Molimo sve članove Udruženja da se upoznaju sa navedenom Odlukom 11/2020 te da istu poštuju,jer smatramo da je 5 dana u mjesecu sasvim dovoljno da odvojite svoje 3 minute i da izmirite vaše finansijskih obaveza prema Udruženju.
Odluku Možete pročitati klikom na link ODLUKA 11/2020 ili u rubrici DOKUMENTACIJA pod rubrikom Odluke URS.