Tag: kontrolori

Analiza i pregled Kontrola za 4 kola PLFBiH – SSK

Poštovane kolege,
U nastavku Vam dostavljamo ocjene kao i pregled i rad kontrolora za 4 kola Prve Lige Federacije BiH

Nakon odigrana 4 kola SSK je analizom došla do zaključka da na Prvim ligama FBiH kotrolori ne koriste važeće uputstvo o kontrolisanju i ocjenjivanju, a koji je razlog velikih grešaka u pisanju kontrola.

SSK najavljuje da će u potpunosti počevši od 5 kola početi primjenjivati uputstva o kontrolisanju i ocjenjivanju,sankcije, kao i sam rad kontrolora na Prvim ligama FBiH.