Tag: Javni Poziv

Javni poziva za organizaciju Seminara

Na sastanku UO URS-a održanoj dana 10.08.2021. godine donešena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za organizaciju seminara sudija i kontrolora Premijer i Prve lige. Seminar za sudije i kontroloe Premijer lige će se održati 28/29.08.2021. godine, dok će se seminar sudija i kontrolora Prve lige održati u periodu 4/5.09.2021. godine.

Detalje Javnog poziva možete preuzeti na ovom LINKU.

Javni poziv traje 7 dana od dana objavljivanja.

KUP BiH 20/21 JAVNI POZIV

Na osnovu Propozicija takmičenja član 25. i član 26. i na osnovu Odluke UO RS BiH usvojene dana 29.04.2021. godine u Bugojnu, Komesar takmičenja raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za tehničkog organizatora završnice KUP-a Bosne i Hercegovine u ženskoj i muškoj konkurenciji.
Tehnički organizator kojeg odredi UO RS BIH ima slijedeće obaveze koje su regulisane Propozicijama takmičenja KUP-a Bosne i Hercegovine:
– Obezbijediti dvoranu za odigravanje utakmica ( dva dana),
– Obezbijediti sve tehničke uslove za odigravanje utakmica po članu 17., 18., 19. i 20. Propozicija takmičenja,
– Obezbijediti smještaj za dvije ekipe ( ekipe koje su se plasirale u finale) na bazi punog pansiona za 21 osobu po ekipi u hotelu sa najmanje 3 zvjezdice,
o ručak ili večeru za poražene ekipe u polufinalnim utakmicama,
– Obezbijediti smještaj za službene osobe na bazi punog pansiona u hotelu sa najmanje 3 zvjezdice ( 3 sudijska para, 3 delegata i Komesar takmičenja),
– Izvršiti finansijske obaveze prema sl. osobama prema troškovniku Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Obezbjediti slijedeće nagrade:
– Pehar za osvajača KUP-a Bosne i Hercegovine,
– 25 zlatnih medalja za osvajače KUP-a Bosne i Hercegovine i službene osobe,
– 21 srebrenu medalju za poraženu ekipu u finalu,
– Novčane nagrade za pojedince i ekipe ( nije obavezno)

Tehnički organizator je odmah po odabiru dužan potpisati Ugovor o organizaciji. Na osnovu člana 25. Propozicija takmičenja, takmičenje direktno vodi Komesar takmičenja.
Rukometni savez Bosne i Hercegovine zadržava TV i radijska prava prijenosa, reklama i drugih oblika naknade.
Tehničkog organizatora će odrediti UO RS BiH na osnovu najpovoljnije ponude.
Prijave za tehničkog organizatora završnice KUP-a BiH sa naznakom za koju konkurenciju dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu
RUKOMETNI SAVEZ BiH Ćemaluša 6 / I sprat 71 000 Sarajevo u roku od 7 dana od objavljivanja Javnog poziva.

Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju svi pravni subjekti na nivou Bosne i Hercegovine.
U Tuzli, 02.05.2021. godine
Komesar takmičenja

Hasić Alija