Prva liga FBiH (J) 20/21

Tabela 20/21 Prva liga (J)

PosTeamTWDLDIFFPts
110100012030
2107211923
3106223220
4105232517
510523017
610514-716
710406-2712
81030779
910307-239
1010118-774
1110109-693

Slanje kontrola vršiti na adresu:

harisbradaric10@yahoo.com
Haris Bradarić
Srebreničkih žrtava rata br. 30
74250 Maglaj
BiH

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PRVA LIGA FBiH (J)

Sezona 20/21

(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Omerović
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Spužević
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Šimić
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Gadžo
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Dražana

Sezona 20/21

(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Gadžo
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hasković-Mešić / Šimić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Ždralić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Pezo
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Konjičanin E

Sezona 20/21

(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Spužević
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Ždralić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kanić-Delić / Sabljić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Raić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Šehić

Sezona 20/21

(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Drugović
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Šimić
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić-Softić / Spužević
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Šehić
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Melo

Sezona 20/21

(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Jukić
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Bencu
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bećirević-Trutović / Primorac
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Softić-Zukić / Zeljko
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Turudić

Sezona 20/21

(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Konjičanin
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Melo
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša / Sušić
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić M-Softić / Šaković
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Hamidović

Sezona 20/21

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Raić
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić I. / Raić A. / Sušić
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Ždralić
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Vujić
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Primorac

Sezona 20/21

(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Ždralić
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Spužević
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimilić / Konjičanin
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Tomić
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Bencun

Sezona 20/21

(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Petković
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Spužević
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Primorac
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Melo
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Murtezanović-Mulabdić / Omerović

Sezona 20/21

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Melo
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Delić-Kanić / Hurić
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Konjičanin
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Šimić
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Spužević

Sezona 20/21

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Sabljić
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Bencun
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Hasković / Šimić
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša / Spužević
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Omerović

Bilteni PRVA LIGA FBiH (J)

Utakmica RK „Briješće“ – RK „Vogošća – 2“
U 22 – goj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu službenom predstavniku RK „Vogošća – 2“, Muhamed Imamović – u, licenca broj 09,
zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
U 25 – toj minutu utakmice sudije su izrekle isključenje na 2 mimuta treneru RK „Vogošća – 2“, Amar Čavčić – u, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnova člana 112. i 114. Popozicija takmičenja kažnjava se RK „Vogošća – 2“, novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM. U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Briješće“ je obavezno izmiriti prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.
U 50 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu službenom treneru RK „Briješće“, Jasminu Slatini, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija.Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica RA „Čapljina“ – RK „Velež“
U 48 – moj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RA „Čapljina“, Josipu Ostojić – u, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Na ostalim utakmicama ovog kolanije bilo prekršaja koja su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RK „Briješće“ – RK „Izviđač – 2“
Uvidom u zapisniksa utakmice konstatujem da ekipe RK „Izvidžač – 2“ nije imala službenog predstavnika na utakmici. Na osnova člana 26. i 114. Popozicija takmičenja kažnjava se RK
„Izvidžač – 2“, novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM. U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Izvidžač – 2“ je obavezno izmiriti prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RK „Radnički“ – HRK „Međugorje“
U 50 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru HRK „MeĎugorje“, Draganu Čavaru, licenca broj T01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RK „Briješće“ – RK „Velež“
U 45 – toj minutu utakmice sudije su izrekle diskvalifikacije + plavi karton igračima RK Briješća“ Alenu Muratoviću licenca 07 i igraču RK „Veleţ“ Amru Klsiura licenca 16.
Na osnovu člana 109. Propzicija takmičenja oba igrača su dostavila izjave vezano za incident za vrijeme utakmice. Sva službena lica (sudije i delegat) su takođe dostavili pismene izjave.
Igrač ALEN MURATOVIĆ se suspenduje i kaţnjava sa dvije utakmice ne igranja i to:
1.utakmica ORK „Bosna“ i RK „Briješća“ termin igranja 07/08.11.2020.godine (kolo 7);
2.utakmica RK „Briješća“ i RK „Goraţde“ termin igranja 21/22.11.2020.godine (kolo 9);

Igrač AMAR KLISURA se suspenduje i kaţnjava sa dvije utakmice ne igranja i to:
1.utakmica RK „Veleţ“ i RK „Goraţde“ termin igranja 07/08.11.2020.godine (kolo 7);
2.utakmica HRK „MeĎugorje“ i RK „Veleţ“ termin igranja 14/15.11.2020.godine (kolo 8);

Na osnovu ĉlanova 109. i 114. Popozicija takmiĉenja kažnjavaju se klubovi RK „Briješće“ i RK „Velež“ novĉanim kaznama od po 250,00 KM. U skaldu sa ĉlanom 107. Propozicija takmiĉenja RK „Briješće“ i RK„Veleţ“ su obavezni izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.
Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RA „Čapljina“ – HRK „Međugorje“
U 55 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru HRK „Međugorje“, Draganu Čavaru, licenca broj T01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu članova 111. i člana 114 Popozicija takmičenja kažnjava se HRK „Međugorje“, vidi Bilten/Glasnik broj 5, novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM.
U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja HRK „Međugorje“ je obavezno izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Utakmica RK „Velež“ – RK „Goražde“
Utakmica je odgođena zbog pojave KOVID samoizolacije pojedinih igrača RK „Goražde“. RK „Goražde“ je uredno dostavio rješenja za samoizolaciju. Utakmica će se naknadno igrati shodno kalendaru takmičenja i slobodnih termina.

Posljednje upozorenje ORK „Bosna“ iz Sarajeva
ORK „Bosna“ kao organizator utakmice je obavezan zajedno sa sluţbenim licima (sudije,delegat-kontorlor,zapisničar i mjerilac vremena) završe utakmicu i da kontrolom ustanove da je zapisnik uredno otišao za Mostar. ORK „Bosna „ svoje dvije utakmice kao i to sa 10.10. protiv RK „Radnički“ i zadnja sa RK „Briješće“ nije rađena elektronski.

Utakmica HRK „Međugorje“ – RK „Velež“
U 36 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu pomoćnom treneru RK„Velež“,Mensud Merdan, licenca broj T02, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu ĉlana 111. Popozicija takmiĉenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica HMRK „Zrinjski“ – RA „Čapljina“
U 58 – moj minutu utakmice sudije su izrekle diskvalifikacije + plavi karton igraču RA „Čapljina“ Kristijanu Akrapoviću licenca 07. Na osnovu člana 109. Propzicija takmičenja igrač je dostavila izjavu vezano za incident za vrijeme utakmice. Sva službena lica (sudije i delegat) su takođe dostavili pismene izjave.
Igrač KRISTIJAN AKRAPOVIĆ se suspenduje i kažnjava sa dvije utakmice ne igranja i to:
1.utakmica RA „Čapljina“ i RK „Respekt 2016“ termin igranja 21/22.11.2020. godine (kolo 9);
2.utakmica RK „Vogošća – 2“ i RA „Čapljina“ termin igranja 28/29.11.2020. godine (kolo 10);
Na osnovu ĉlanova 109. i 114. Popozicija takmiĉenja kaţnjava se klubovi RA „Ĉapljina“ novĉanim kaznama od 250,00 KM.
U skaldu sa ĉlanom 107. Propozicija takmiĉenja RA „Čapljina“ je obavezna izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Utakmica RK „Respekt 2016“ – HRK „Izviđač – 2“
U 56 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru RK „Respekt 2016“,Erminu Krajišniku, licenca broj T02, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu ĉlana 111. Popozicija takmiĉenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Na osnovu Propozicija takmičenja te prispjelih i validnih rješenja o COVID izolacija igrača RK „Goražde“ (vanredna situacija). Igračice i trener su izašli iz samoizolacija te donosim sljedeću ODLUKU:

Utakmica RK „Velež“ – RK „Goražde“
Utakmica RK „Velež“ i RK „Goražde“ će se odigrati u terminu 25.11.2020. (srijeda). Sluţžena lica su već odreženja te se nalaže RK „Velež“ uredno i na vrijeme obavijeste ista o vremenu igranja utakmice kao i Komesara takmičenja.

Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RA „Čapljina“ – RK „Respekt 2016“
U 58 – moj minutu utakmice sudije su izrekle treneru RK „Respekt 2016“,Erminu Krajišniku, licenca broj T02, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu članova 111. i člana 114 Popozicija takmičenja kažnjava se RK „Respekt 2016“, vidi Bilten/Glasnik broj 8, novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM.
U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Respekt 2016“ je obavezno izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena. Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Upozoravaju se klubovi da, sukladno Propozicijama/Pravilima natjecanja, moraju na vrijeme dopremiti obavijest o datumu i vremenu odigravanja utakmice i dopremiti snimak utakmice po potrebi Voditelju lige – Lipa Fuad,
Golobrdica 42, 71000 SARAJEVO.
Za ne dopremanje obavijesti o datumu i vremenu početka utakmice slijedi kazna u iznosu od 200,00 KM.

Utakmica RK „Respekt 2016“ – RK „Velež“
U 36 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RK „Respekt2016“,Adilu Tabaku, licenca broj T 01 , zbog prigovora na odluku sudija.Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica RK „Vogošća – 2“ – RA „Čapljina“
U 46 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RA„Čapljina“,Ante Kukrika, licenca broj T 03, zbog prigovora na odluku sudija.Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica RK „Radnički“ – RK „Izviđač CO – 2“
U 42 – goj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RK „Izvidač CO – 2“,Franji Borasu, licenca broj T 04, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
U 58 – moj minutu utakmice sudije su izrekle isključenje na 2 minuta treneru RK „Izviđač CO – 2“,Franji Borasu, licenca broj T 04, zbog bacanja TA.
Zbog isključenja na 2 minuta trenera RK „Izviđač CO – 2“ ekipa se kažnjava shodno članovima 112 i 114 Popozicija takmičenja novčanom kaznom u iznosu od 150,00KM.
U 60 – toj minutu utakmice sudije su izrekle diskvalifikaciju treneru RK„Izviđač CO – 2“,Franji Borasu, licenca broj T 04, zbog ponovnog bacanja TA,
dosuđena je diskvalifikacije Treneru RK „Izviđač CO – 2“ ekipa se kažnjava se shodno članovima 110 i 114 Popozicija takmičenja novčanom kaznom u
iznosu od 200,00KM. RK „Izviđač CO – 2“ se kaznjava ukupnom kaznom u iznosu od 350,00KM.
U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „IzviĎač CO – 2“ je obavezna izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Utakmica RK „Čapljina“ – RK „Radnički“
Po okončanju utakmice RK „Radnički“ je stavio primjedbu na rad zapisničkog stola ( delegata, zapisničara i mjerioca vremena). U svom izvještaju delegat
Goran Bencun konstatuje da je bilo odeĎenih problemasa voĎenjem vremena od strane mjerioca vremena. Delagat nije reagovao na više grešaka od strane mjeroca vremena.
Na osnovu člana 113 Propozicija takmičenja zbog nesavjeno obavljanja svoje duţnosti kaţnjava se delegat GORAN BENCUN sa dvije utakmice nedelegiranja ( proljetni dio Prvenstva). Utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Utakmica RK „Velež“ – RK „Vogošća – 2“
U 41 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RK „Vogošća – 2“,Amiru Čavčiću, licenca broj T 01, zbog prigovora na odluku sudija Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica RK „Goražde“ – HRK „Međugorje“
U 18 – toj minutu utakmice sudije su izrekle diskvalifikaciju + plavi karton igračima HRK „Međugorje“,Ivanu Šarcu, licenca broj I 17 i igraču RK „Goražde“, Tariku Šarcu, licenca broj I 10 zbog međusobnog koškanja U 60 – moj minutu utakmice sudije su izrekle diskvalifikaciju igraču RK „Međugorje“,Meteju Beljo, licenca broj I 10, zbog namjernog ometanja izvođanja bacanja u posljednjoj minutu utakmica. Na osnovu članova 110. i člana 114 Popozicija takmičenja kaţnjava se HRK „MeĎugorje“
novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM.
U 57 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru HRK „Međugorje“, Draganu Čavaru, licenca broj T01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu članova 111. i člana 114 Popozicija takmičenja kažnjava se HRK „Međugorje“, vidi Bilten/Glasnik broj 5 i 7 novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM.

Na osnovu člana 109. Propzicija takmičenja oba igrača su dostavila izjave vezano za incident za vrijeme utakmice. Oba igrača su dostavili pismene
izjave.
Igrač TARIK ŽIGA se suspenduje i kaţnjava sa dvije utakmice ne igranja i to:
1.utakmica RK „Goraţde“ i HMRK „Zrinjski“ termin igranja 27/28.02.2021. godine (kolo 12);
2.utakmica RK „Respekt 2016“ i RK „Goraţde“ termin igranja 06/07.03.2021. godine (kolo 13);
Igrač IVAN ŠATRAC se suspenduje i kaţnjava sa dvije utakmice ne igranja i to:
1.utakmica HMRK „Zrinjski“ i HRK „Međugorje“ termin igranja 27/28.02.2021. godine (kolo 13);
2.utakmica HRK „Međugorje“ i RK „Respekt 2016“ termin igranja 13/14.03.2021. godine (kolo 14);
Na osnovu članova 109. i 114. Popozicija takmičenja kaţnjavaju se klubovi RK „Goraţde“ novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM i HRK „Međugorje“ ukupno novčanim kaznama od 550,00 KM. U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Goražde“ i HRK „Međugorje“ su obavezni izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.