Prva liga FBiH (J) 20/21

Sezona 20/21

PosTeamTWDLDIFFPts
155005815
255002215
34301299
45302119
5430199
64202-36
75203-246
8510403
95104-143
104004-330
114004-550

Slanje kontrola vršiti na adresu:

harisbradaric10@yahoo.com
Haris Bradarić
Srebreničkih žrtava rata br. 30
74250 Maglaj
BiH

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PRVA LIGA FBiH (J)

Sezona 20/21

(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Omerović
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Spužević
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Šimić
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Gadžo
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Dražana

Sezona 20/21

(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Gadžo
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hasković-Mešić / Šimić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Ždralić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Pezo
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Konjičanin E

Sezona 20/21

(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Spužević
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Ždralić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kanić-Delić / Sabljić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Raić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Šehić

Sezona 20/21

(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Drugović
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Šimić
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić-Softić / Spužević
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Šehić
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Melo

Sezona 20/21

(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Jukić
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Bencu
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bećirević-Trutović / Primorac
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Softić-Zukić / Zeljko
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Turudić

Sezona 20/21

Sezona 20/21

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Sezona 20/21

Sezona 20/21

Sezona 20/21

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Sezona 20/21

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Bilteni PRVA LIGA FBiH (J)

Utakmica RK „Briješće“ – RK „Vogošća – 2“
U 22 – goj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu službenom predstavniku RK „Vogošća – 2“, Muhamed Imamović – u, licenca broj 09,
zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
U 25 – toj minutu utakmice sudije su izrekle isključenje na 2 mimuta treneru RK „Vogošća – 2“, Amar Čavčić – u, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnova člana 112. i 114. Popozicija takmičenja kažnjava se RK „Vogošća – 2“, novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM. U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Briješće“ je obavezno izmiriti prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.
U 50 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu službenom treneru RK „Briješće“, Jasminu Slatini, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija.Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica RA „Čapljina“ – RK „Velež“
U 48 – moj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru RA „Čapljina“, Josipu Ostojić – u, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Na ostalim utakmicama ovog kolanije bilo prekršaja koja su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RK „Briješće“ – RK „Izviđač – 2“
Uvidom u zapisniksa utakmice konstatujem da ekipe RK „Izvidžač – 2“ nije imala službenog predstavnika na utakmici. Na osnova člana 26. i 114. Popozicija takmičenja kažnjava se RK
„Izvidžač – 2“, novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM. U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja RK „Izvidžač – 2“ je obavezno izmiriti prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica RK „Radnički“ – HRK „Međugorje“
U 50 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru HRK „MeĎugorje“, Draganu Čavaru, licenca broj T01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.