Read Time:5 Minute, 21 Second

U Mostaru je danas održan žrijeb takmičarskih brojeva u muškoj i ženskoj Premijer ligi BiH za sezonu 2021/21. Muška Premijer liga BiH počinje 11. septembra, a ženska 18. septembra.

Takmičarski brojevi muške PLBiH:

1. Bosna (S)
2. Iskra
3. Leotar
4. Borac
5. Sloga (GV/U)
6. Vogošća
7. Izviđač
8. Bosna (V)
9. Maglaj
10. Gračanica
11. Konjuh
12. Sloboda
13. Gradačac
14. Sloga (D)
15. Jedinstvo
16. Krivaja

   
1 KOLO
RK “Bosna S”VSRK” Krivaja”
RK “Iskra”VSRK “Jedinstvo”
RK “Leotar”VSRK “Sloga (D)”
RK “Borac”VSRK “Gradačac”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Sloboda”
RK “Vogošća”VSRK “Konjuh”
RK “Izviđač”VSRK “Gračanica”
RK “Bosna V”VSRK “Maglaj”
   
2 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Maglaj”
RK “Gračanica”VSRK “Bosna V”
RK “Konjuh”VSRK “Izviđač”
RK “Sloboda”VSRK “Vogošća”
RK “Gradačac”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Sloga (D)”VSRK “Borac”
RK “Jedinstvo”VSRK “Leotar”
RK “Bosna S”VSRK “Iskra”
   
3 KOLO
RK “Iskra”VSRK” Krivaja”
RK “Leotar”VSRK “Bosna S”
RK “Borac”VSRK “Jedinstvo”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Sloga (D)”
RK “Vogošća”VSRK “Gradačac”
RK “Izviđač”VSRK “Sloboda”
RK “Bosna V”VSRK “Konjuh”
RK “Maglaj”VSRK “Gračanica”
   
4 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Gračanica”
RK “Konjuh”VSRK “Maglaj”
RK “Sloboda”VSRK “Bosna V”
RK “Gradačac”VSRK “Izviđač”
RK “Sloga (D)”VSRK “Vogošća”
RK “Jedinstvo”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Bosna S”VSRK “Borac”
RK “Iskra”VSRK “Leotar”
   
5 KOLO
RK “Leotar”VSRK” Krivaja”
RK “Borac”VSRK “Iskra”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Bosna S”
RK “Vogošća”VSRK “Jedinstvo”
RK “Izviđač”VSRK “Sloga (D)”
RK “Bosna V”VSRK “Gradačac”
RK “Maglaj”VSRK “Sloboda”
RK “Gračanica”VSRK “Konjuh”
   
6KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Konjuh”
RK “Sloboda”VSRK “Gračanica”
RK “Gradačac”VSRK “Maglaj”
RK “Sloga (D)”VSRK “Bosna V”
RK “Jedinstvo”VSRK “Izviđač”
RK “Bosna S”VSRK “Vogošća”
RK “Iskra”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Leotar”VSRK “Borac”
   
7 KOLO
RK “Borac”VSRK” Krivaja”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Leotar”
RK “Vogošća”VSRK “Iskra”
RK “Izviđač”VSRK “Bosna S”
RK “Bosna V”VSRK “Jedinstvo”
RK “Maglaj”VSRK “Sloga (D)”
RK “Gračanica”VSRK “Gradačac”
RK “Konjuh”VSRK “Sloboda”
   
8 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Sloboda”
RK “Gradačac”VSRK “Konjuh”
RK “Sloga (D)”VSRK “Gračanica”
RK “Jedinstvo”VSRK “Maglaj”
RK “Bosna S”VSRK “Bosna V”
RK “Iskra”VSRK “Izviđač”
RK “Leotar”VSRK “Vogošća”
RK “Borac”VSRK “Sloga (GV/U)”
   
9 KOLO
RK “Sloga (GV/U)”VSRK” Krivaja”
RK “Vogošća”VSRK “Borac”
RK “Izviđač”VSRK “Leotar”
RK “Bosna V”VSRK “Iskra”
RK “Maglaj”VSRK “Bosna S”
RK “Gračanica”VSRK “Jedinstvo”
RK “Konjuh”VSRK “Sloga (D)”
RK “Sloboda”VSRK “Gradačac”
   
10 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Gradačac”
RK “Sloga (D)”VSRK “Sloboda”
RK “Jedinstvo”VSRK “Konjuh”
RK “Bosna S”VSRK “Gračanica”
RK “Iskra”VSRK “Maglaj”
RK “Leotar”VSRK “Bosna V”
RK “Borac”VSRK “Izviđač”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Vogošća”
   
11 KOLO
RK “Vogošća”VSRK” Krivaja”
RK “Izviđač”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Bosna V”VSRK “Borac”
RK “Maglaj”VSRK “Leotar”
RK “Gračanica”VSRK “Iskra”
RK “Konjuh”VSRK “Bosna S”
RK “Sloboda”VSRK “Jedinstvo”
RK “Gradačac”VSRK “Sloga (D)”
   
12 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Sloga (D)”
RK “Jedinstvo”VSRK “Gradačac”
RK “Bosna S”VSRK “Sloboda”
RK “Iskra”VSRK “Konjuh”
RK “Leotar”VSRK “Gračanica”
RK “Borac”VSRK “Maglaj”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Bosna V”
RK “Vogošća”VSRK “Izviđač”
   
13 KOLO
RK “Izviđač”VSRK” Krivaja”
RK “Bosna V”VSRK “Vogošća”
RK “Maglaj”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Gračanica”VSRK “Borac”
RK “Konjuh”VSRK “Leotar”
RK “Sloboda”VSRK “Iskra”
RK “Gradačac”VSRK “Bosna S”
RK “Sloga (D)”VSRK “Jedinstvo”
   
14 KOLO
RK” Krivaja”VSRK “Jedinstvo”
RK “Bosna S”VSRK “Sloga (D)”
RK “Iskra”VSRK “Gradačac”
RK “Leotar”VSRK “Sloboda”
RK “Borac”VSRK “Konjuh”
RK “Sloga (GV/U)”VSRK “Gračanica”
RK “Vogošća”VSRK “Maglaj”
RK “Izviđač”VSRK “Bosna V”
   
15 KOLO
RK “Bosna V”VSRK” Krivaja”
RK “Maglaj”VSRK “Izviđač”
RK “Gračanica”VSRK “Vogošća”
RK “Konjuh”VSRK “Sloga (GV/U)”
RK “Sloboda”VSRK “Borac”
RK “Gradačac”VSRK “Leotar”
RK “Sloga (D)”VSRK “Iskra”
RK “Jedinstvo”VSRK “Bosna S”

Takmičarski brojevi ženske PLBiH:

1. Zrinjski
2. Katarina
3. Borac
4. Knežopoljka
5. Grude
6. Dubica
7. Ilidža
8. Hadžići
9. Mira
10. Izviđač
11. Jedinstvo (Brčko)
12. Krivaja

   
1 KOLO
HŽRK “Zrinjski”VSŽRK “Krivaja”
HŽRK “Katarina”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
ŽRK “Borac”VSHŽRK “Izviđač”
ŽRK “Knežopoljka”VSŽRK “Mira”
HŽRK “Grude”VSŽRK “Hadžići”
ŽRK “Dubica”VSŽRK “Ilidža”
   
   
   
2 KOLO
ŽRK “Krivaja”VSŽRK “Ilidža”
ŽRK “Hadžići”VSŽRK “Dubica”
ŽRK “Mira”VSHŽRK “Grude”
HŽRK “Izviđač”VSŽRK “Knežopoljka”
ŽRK “Jedinstvo (Brčko)”VSŽRK “Borac”
HŽRK “Zrinjski”VSHŽRK “Katarina”
   
   
   
3 KOLO
HŽRK “Katarina”VSŽRK “Krivaja”
ŽRK “Borac”VSHŽRK “Zrinjski”
ŽRK “Knežopoljka”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
HŽRK “Grude”VSHŽRK “Izviđač”
ŽRK “Dubica”VSŽRK “Mira”
ŽRK “Ilidža”VSŽRK “Hadžići”
   
   
   
4 KOLO
ŽRK “Krivaja”VSŽRK “Hadžići”
ŽRK “Mira”VSŽRK “Ilidža”
HŽRK “Izviđač”VSŽRK “Dubica”
ŽRK “Jedinstvo (Brčko)”VSHŽRK “Grude”
HŽRK “Zrinjski”VSŽRK “Knežopoljka”
HŽRK “Katarina”VSŽRK “Borac”
   
   
   
5 KOLO
ŽRK “Borac”VSŽRK “Krivaja”
ŽRK “Knežopoljka”VSHŽRK “Katarina”
HŽRK “Grude”VSHŽRK “Zrinjski”
ŽRK “Dubica”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
ŽRK “Ilidža”VSHŽRK “Izviđač”
ŽRK “Hadžići”VSŽRK “Mira”
   
   
   
6KOLO
ŽRK “Krivaja”VSŽRK “Mira”
HŽRK “Izviđač”VSŽRK “Hadžići”
ŽRK “Jedinstvo (Brčko)”VSŽRK “Ilidža”
HŽRK “Zrinjski”VSŽRK “Dubica”
HŽRK “Katarina”VSHŽRK “Grude”
ŽRK “Borac”VSŽRK “Knežopoljka”
   
   
   
7 KOLO
ŽRK “Knežopoljka”VSŽRK “Krivaja”
HŽRK “Grude”VSŽRK “Borac”
ŽRK “Dubica”VSHŽRK “Katarina”
ŽRK “Ilidža”VSHŽRK “Zrinjski”
ŽRK “Hadžići”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
ŽRK “Mira”VSHŽRK “Izviđač”
   
   
   
8 KOLO
ŽRK “Krivaja”VSHŽRK “Izviđač”
ŽRK “Jedinstvo (Brčko)”VSŽRK “Mira”
HŽRK “Zrinjski”VSŽRK “Hadžići”
HŽRK “Katarina”VSŽRK “Ilidža”
ŽRK “Borac”VSŽRK “Dubica”
ŽRK “Knežopoljka”VSHŽRK “Grude”
   
   
   
9 KOLO
HŽRK “Grude”VSŽRK “Krivaja”
ŽRK “Dubica”VSŽRK “Knežopoljka”
ŽRK “Ilidža”VSŽRK “Borac”
ŽRK “Hadžići”VSHŽRK “Katarina”
ŽRK “Mira”VSHŽRK “Zrinjski”
HŽRK “Izviđač”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
   
   
   
10 KOLO
ŽRK “Krivaja”VSŽRK “Jedinstvo (Brčko)”
HŽRK “Zrinjski”VSHŽRK “Izviđač”
HŽRK “Katarina”VSŽRK “Mira”
ŽRK “Borac”VSŽRK “Hadžići”
ŽRK “Knežopoljka”VSŽRK “Ilidža”
HŽRK “Grude”VSŽRK “Dubica”
   
   
   
11 KOLO
ŽRK “Dubica”VSŽRK “Krivaja”
ŽRK “Ilidža”VSHŽRK “Grude”
ŽRK “Hadžići”VSŽRK “Knežopoljka”
ŽRK “Mira”VSŽRK “Borac”
HŽRK “Izviđač”VSHŽRK “Katarina”
ŽRK “Jedinstvo (Brčko)”VSHŽRK “Zrinjski”

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Banja Luka i Tuzla domaćini završnica KUP-a Bosne i Hercegovine
Next post EHF EDUKATIVNI MATERIJAL ZA SUDIJE
Close