Tag: Udruženje rukometnih sudija

On line sjednica UO URS-a 18.02.2021. godine

Poštovani članovi Udruženja,
u proteklom periodu pa do danas članovi komisija su radili na izradi Etičkog kodeksa i Disciplinskog pravilnika Udruženja. Draft verzija je bila dostavljena Komisiji za propise i Disciplinskoj komisiji na usaglašavanje.
Nakon usaglašavanja dva navedena dokumenta od strane Disciplinske i Komisije za propise na on-line sjednici Upravno Odbor udruženja je jednoglasno usvojio navedena dokumenta po koja će se raditi.

Navedeni dokumenti stupaju na snagu danom usvajanja.

Dokumente možete preuzeti ovdje Disciplinski pravilnik i Etički kodeks i upoznati se sa istim i/ili pod rubrikom Dokumentacija > Skupština i njeni organi

shutterstock

Analiza i pregled Kontrola od 1 do 6 kola (S,J) i 5 kola (Ž) PLF BiH – SSK

Poštovane kolege,
U nastavku Vam dostavljamo ocjene kao i pregled i rad kontrolora zaključno sa 6 kolom (S,J) i 5 kolom (Ž) Prve Lige Federacije BiH

Nakon odigrana 6 kola grupe (S) i (J) i 5-tog kola (Ž) SSK je analizom došla do zaključka da na Prvim ligama FBiH kotrolori ne koriste važeće uputstvo o kontrolisanju i ocjenjivanju, a koji je razlog velikih grešaka u pisanju kontrola.

SSK najavljuje da će u potpunosti počevši od 5 kola početi primjenjivati uputstva o kontrolisanju i ocjenjivanju,sankcije, kao i sam rad kontrolora na Prvim ligama FBiH.

U nastavku Vam dostavljamo analize:
* ANALIZA KONTROLA JESEN 20-21_06112020
* KONTROLOR OCJENE JESEN 20-21_06112020
* NEDOSTAVLJENE KONTROLE_06112020
* SUDIJE-JESEN 20-21_06112020