Tag: Skupština

REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA RUKOMETNIH SUDIJA

Poštovani,

redovna skupština Udruženja rukometnih sudija će se održati dana 28.05.2023. godine sa početkom u 13:00h u Vogošći. Tačnu lokaciju ćemo dostaviti nakandno.

Spisak članova skupštine Udruženja rukometnih sudija, Sarajevo, BiH (sa skupštine Maglaj 03.04.2022.)

– Nermin Salkanović,– Samir Suljević,– Amor Alibegović,– Eldan Hurić,– Omer Omerović,– Emir Dautović,– Alija Hasić,– Haris Bradarić,– Fuad Hadžić,– Nedim Lipa,– Aziz Tule,– Muamer Zukić,– Alan Pezo,– Smail Dautović,– Vejsil Beširević,– Damir Dučić,– Enis Kostić,– Nedim Šehić,– Adnan Muhtarević

Nadzorni odbor Udruženja:

Arijana Vojić – Jašarević – Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Gadžo – Član Nadzornog odbora
Aziz Tule – Član Nadzornog odbora

Upravni odbor Udruženja:

Samir Suljević – Predsjednik Upravnog odbora
Emir Dautović – Član Upravnog odbora
Omer Omerović – Član Upravnog odbora
Nermin Salkanović – Član Upravnog odbora
Adnan Muhtarević – Član Upravnog odbora
Eldan Hurić – Član Upravnog odbora
Robert Alibegović – Član Upravnog odbora

Pozvani: Nedim Arnautović – Generalni sekretar RSBiH

Za danas je zakazana Skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine

Nakon gotovo četiri godine danas će na Ilidži biti održana redovna Skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj će biti izabrano i novo rukovodstvo RSBiH.

Skupština će biti održana u hotelu Hollywood na Ilidži sa početkom od 12:00 sati, a između ostalog biti će izabrani novi predsjednik i dva potpredsjednika Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći dnevni red:

 • Izbor radnog predsjedništva
 • Izbor verifikacione komisije
 • Izbog zapisničara i ovjerivača zapisnika
 • Izvještaj verifikacione komisije
 • Usvajanje dnevnog reda
 • Izvještaj o radu Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora RS BiH
 • Izbor Predsjednika i dva potpredsjednika Skupštine RS BiH
 • Izbor članova Upravnog odbora, predsjednika i dva potpredsjednika RS BiH
 • Izbor članova Nadzornog odbora
 • Razno

Očekuje se da će biti potvrđen mandat predloženim predstavnicima kantonalnih i entitetskih Rukometnih saveza. Podsjetimo, iz reda Bošnjačkog naroda predloženi su Kenan Magoda iz Sarajeva, Haris Galijašević iz Zavidovića, Nedim Musić iz Gračanice i Emir Dautović iz Cazina. Što se tiče Hrvatske komponente, novi članovi Upravnog odbora trebali bi biti, Dario Pušić, Branko Vukojević, Slobodan Zadro i Zoran Trlin. Predstavnici iz Republike Srpske predložili su svoje kandidate a to su Darko Savić, Vladimir Branković, Stevan Bekan i Nedjeljko Perišić.

Pred novim članovima Upravnog odbora su i stari problemi Rukometnog saveza. Tu u prvom redu mislimo na rješavanje problema sa ID brojem i računom saveza kako bi isti mogao profunkcionisati u punom kapacitetu.

Održana redovna izvještaja skupština Udruženja

Skupština Udruženja koja je zakazana za 03.04.2022. godine u Maglaju je održana u periodu od 11:00 – 13:30h.
Nakon uvodnih izlaganja konstatovan je kvrom za održavanje iste, te se pristupilo usvajanju dnevnog reda .Nakon usvojenog dnevnog reda i izlaganja izvještaja o radu i finansijskog izvještaja u proteklog godini kako Upravnog tako i Nadzornog odbora isti su jednoglasno usvojeni.

Smjernice koje su donešene na skupštini a ticu se perioda koji je pred nama su sljedece:

 • Nastaviti zakonski rad u skladu sa propisima URS – a
 • Edukacija sudija i omasovljenje sudijske organizacije
 • Humanitarna pomoć članovima udruženja
 • Donošenje pravilnika o eventualnoj žalbi sudija na ocjene kontrolora
 • Revidiranje uputstva o kontrolisanju
 • Dorada Kodeksa ponošanja članova udruženja
 • Dopuna aplikacije u dijelu unosa kontrola i sistemske evidencije – pilot projekat za narednu sezonu

Redovna skupština Udruženja rukometnih sudija

Poštovani,

redovna skupština Udruženja rukometnih sudija će se održati dana 27.03.2022. godine sa početkom u 11:00h u Domu kulture “Edhem Mulabdić” u Maglaju.

Spisak članova skupštine Udruženja rukometnih sudija, Sarajevo, BiH (Maglaj 24.01.2021.)

– Nermin Salkanović,– Samir Suljević,– Amor Alibegović,– Eldan Hurić,– Omer Omerović,– Emir Dautović,– Alija Hasić,– Haris Bradarić,– Fuad Hadžić,– Nedim Lipa,– Aziz Tule,– Muamer Zukić,– Alan Pezo,– Smail Dautović,– Vejsil Beširević,– Damir Dučić,– Enis Kostić,– Nedim Šehić,– Adnan Muhtarević

Nadzorni odbor Udruženja:

Arijana Vojić – Jašarević – Predsjednik Nadzornog odbora
Damir Gadžo – Član Nadzornog odbora
Aziz Tule – Član Nadzornog odbora

Upravni odbor Udruženja:

Samir Suljević – Predsjednik Upravnog odbora
Emir Dautović – Član Upravnog odbora
Omer Omerović – Član Upravnog odbora
Nermin Salkanović – Član Upravnog odbora
Adnan Muhtarević – Član Upravnog odbora
Eldan Hurić – Član Upravnog odbora
Robert Alibegović – Član Upravnog odbora

U slučaju da neki član bude sprijećen da prisustvuje na redovnoj skupštini potrebno je da svoju pismenu saglasnost dostavi po ovlaštenoj osobi koja će ga zastupati na Skupštini Udruženja.

Prijedloge za sam rad skupštine se mogu dostaviti zaključno sa 21.03.2022. god,a nakon toga 7 dana prije svi dostavljeni materijali će biti dostavljeni putem emaila na predstavnike Kantonalih saveza i članove Skupštine kako bi se isti mogli upoznati sa materijalima. U slucaju da navedeni clan nije u mogucnosti da prisustvuje potrebno je da svoju punomoc isprinta i potpise i da opunomocenom licu koji ce ga moci zastupati na skupštini.