Tag: Etički kodeks

On line sjednica UO URS-a 18.02.2021. godine

Poštovani članovi Udruženja,
u proteklom periodu pa do danas članovi komisija su radili na izradi Etičkog kodeksa i Disciplinskog pravilnika Udruženja. Draft verzija je bila dostavljena Komisiji za propise i Disciplinskoj komisiji na usaglašavanje.
Nakon usaglašavanja dva navedena dokumenta od strane Disciplinske i Komisije za propise na on-line sjednici Upravno Odbor udruženja je jednoglasno usvojio navedena dokumenta po koja će se raditi.

Navedeni dokumenti stupaju na snagu danom usvajanja.

Dokumente možete preuzeti ovdje Disciplinski pravilnik i Etički kodeks i upoznati se sa istim i/ili pod rubrikom Dokumentacija > Skupština i njeni organi