Adresar Delegata i Sudija

U slučaju da je potrebna promjena podataka,potrebno je izmjenu dostaviti na info@ursbih.ba

Delegati PL

adress

Ime i Prezime: Alibegović Amor
Adresa:Tušanj 309, Tuzla
Telefon: 061 721 394
E-Mail: amoralibegovic@gmail.com
Banka:NLB Banka
Račun: 1327 3000 0000 0566
Poz na br: 1321002012686570
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Alpeza Zdenko
Adresa:Zagrebačka 21, Mostar
Telefon:063 347 067
E-Mail:zdenkoalpeza2@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 0025 0623 6940
Poz na br:4500 8666 000
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Banović Dragoja
Adresa:Vuka Karadžića 30E, Prijedor
Telefon:065 917 116
E-Mail:dada86@teol.net
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 3255 6941
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Bradarić Haris
Adresa:Srebreničkih žrtava rata 30, Maglaj
Telefon:061 797 852
E-Mail:harisbradaric10@yahoo.com
Banka:Sparkase Bank
Račun:199 462 606 578 8383
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Čađo Boško
Adresa:Hazarska 1A, Kozarska Dubica
Telefon:065 309 790
E-Mail:cadobosko@hotmail.com
Banka:Sberbank
Račun: /
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Dragičević Mladen
Adresa:Kralja Aleksandra 96, Doboj
Telefon:065 511 611
E-Mail:mladendr@yahoo.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3383 9025 0000 0568
Poz na br:45495734000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Jović Srđan
Adresa:Ćuprijska 29/25, Doboj
Telefon:063 299 466
E-Mail:sjovic13@yahoo.com
Banka:Sberbank
Račun: /
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Hadžić Fuad
Adresa:Dobrinjske bolnice 5, Sarajevo
Telefon:062 406 088
E-Mail:fuad.hadzic@bhtelecom.ba
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 0030 2598
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Hasić Alija
Adresa:Matijaševića 25, Tuzla – Lipnica
Telefon:061 151 881
E-Mail:hasic_alija@hotmail.com
Banka:NLB Banka
Račun:1321 0020 0314 6814
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Jović Vladimir
Adresa:Behrambegova 23, Tuzla
Telefon:061 735 731
E-Mail:vladimirjovic62@yahoo.com
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1610 2500 0000 0047
Poz na br: 1325 041 968
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Križanec Vladimir
Adresa:Ivana Kosančića 14,Banja Luka
Telefon:065 519 840
E-Mail:dred65265@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3383 5025 6795 7527
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Marić Pero
Adresa:Blajburških žrtava 91/2, Mostar
Telefon:036 318 972
E-Mail:maric.pero@tel.net.ba
Banka:Intesa Sanpaolo Bank
Račun:1540 0100 0000 1910
Poz na br:9468 0922 397 687
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Petković Zdravko
Adresa:Strudenci 193,Studenci – Ljubuški
Telefon:063 415 001
E-Mail:zdravko0201@gmail.com
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 7995 0462
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Popović Jelena
Adresa:Cerska 36, Banja Luka
Telefon:065 834 200
E-Mail:jpuslica@hotmail.com
Banka:Sberbank
Račun: /
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Primorac Mario
Adresa:Kardinala A.Stepinca 12, Ljubuški
Telefon:063 322 000
E-Mail:marin.primorac66@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 6025 0274 7723
Poz na br:4530 160 6000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Raič Mladen
Adresa:10. ulica 3,Mostar
Telefon:063 317 941
E-Mail:raic.mladen@gmail.com
Banka:Hypo Alpe Adria – Adiko bank
Račun:3060 1927 2101 3939
Poz na br:2721 0139
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Salkanović Nermin
Adresa:Dr. Adolfa Goldbergera 7, Zenica
Telefon:061 785 525
E-Mail:zersan27@yahoo.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3389 1025 1657 7511
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Sarajlić Saša
Adresa:Crkvice 52, Zenica
Telefon:061 731 105
E-Mail:sasa.sarajlic504@gmail.com
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 1903 2522
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Sobo Damir
Adresa:Slatinska 17, Banja Luka
Telefon:065 583 163
E-Mail:damir.sobo@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3383 5025 0937 4280
Poz na br: /
Sezona:2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Rakar Miroslav
Adresa:Potkozarska 11,Nova Topola
Telefon:065 560 568
E-Mail:sk.topola@blic.net
Banka:Sberbank
Račun: /
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Suljević Samir
Adresa:Kemala Kapetanovića 27, Sarajevo
Telefon:061 181 984
E-Mail:samirsuljevic@gmail.com
Banka:Sberbank
Račun:1401 0203 0000 1972
Poz na br:5062 110 104 693
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Sušić Goran
Adresa:Podgradina 43, Čapljina
Telefon:063 350 525
E-Mail: /
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 1025 0222 5985
Poz na br:452 375 3000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Štitkovac Senad
Adresa:14 septembra 43, Ilidža
Telefon:061 157 449
E-Mail:senad.stitkovac@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3386 9025 4138 8863
Poz na br:400 4048 5000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Turudić Milenko
Adresa:Vukovarska 41, Mostar
Telefon:063 311 196
E-Mail:milenkoturudic@yahoo.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 0025 1073 9389
Poz na br:401 6375 3000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Vojić Arijana
Adresa:Alije Isakovića 11, Bihać
Telefon:061 185 636
E-Mail:arijana.jasarevic@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3385 0025 0692 0687
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Jukić Zijad
Adresa:Brezići bb, Banovići
Telefon:061 443 166
E-Mail:zico.jukic@gmail.com
Banka:NLB Banka
Račun:1321 3002 0500 2412
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Šatordžija Boris
Adresa:Aleja Svetog Save 49, Banja Luka
Telefon:065 222 200
E-Mail:bsatordzija@yahoo.com
Banka:Intesa Sanpaolo Bank
Račun:1542 0299 5253 7381
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Anušić Zoran
Adresa:Mile Rajlića 30, Prijedor
Telefon:065 681 203
E-Mail:zorananusic959@y?h??.com
Banka:Raifeisen bank
Račun:1613 0000 3255 6941
Poz na br:0945 344 534
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Tomić Slaven
Adresa:Donji Radišići 126, Ljubuški
Telefon:063 493 220
E-Mail:slaven.osj@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 6025 8352 4667
Poz na br:453 4116 3000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Delegati PL FBiH

adress

Prezime i ime;;Tkaček Slavko
Mjesto stanovanja;; Zenica
Telefon;; 061 788 623
Naziv banke;;ASA BANKA
Transakcijaski račun;;5574600000209991
E–mail; stkacek@hotmail.com
Sezona; /
Napomena; /

Prezime i ime;;Ždralić Slobodan
Mjesto stanovanja;: Sarajevo
Telefon;; 061 965 111
Naziv banke;;UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3386902536719865
E–mail–mail adresa; zdralic.slobodan@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Hamidović Alkibijar
Mjesto stanovanja; Banovići
Telefon; 062 583 377
Naziv banke;
Transakcijaski račun; 1321300205120073
E-mail; hamidovicatko075@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šabić Mevludin
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon; 061 990 210
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun; 3383002532307724
E-mail; mevludin_sabic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šaković Nermin
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon; 061 812 894
Naziv banke; NLB BANKA
Transakcijaski račun; 1321802015080975
E-mail; nedim.sakovic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Gadžo Damir
Mjesto stanovanja; Hrasnica
Telefon; 061 205 909
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun; 3389002551112620
E-mail; gadzo_damir@live.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Hurić Eldan
Mjesto stanovanja; Goražde
Telefon; 061 226 909
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun; 1613000002969807
E-mail; eldanhuric@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šehić Ramiz
Mjesto stanovanja; Jablanica
Telefon; 061 240 996
Naziv banke; SPARKASSE BANK
Transakcijaski račun; 1990530062527506
E-mail; ramiz.kana@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Alibegović Robert
Mjesto stanovanja; Bugojno
Telefon; 062 545 396 ili 063 394 529
Naziv banke; PBS DD SARAJEVO
Transakcijaski račun; 1011302001449473
E-mail; alibegovicrobert@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Omerović Omer
Mjesto stanovanja; Drežnica
Telefon; 061 164 844
Naziv banke; SPARKASSE BANK
Transakcijaski račun; 1995446062763979
E-mail; ooomerovic88@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Vujić Stanislav
Mjesto stanovanja; Visoko
Telefon; 062 866 742
Naziv banke; ASA BANKA
Transakcijaski račun; 1346001000642998
E-mail; stanevujic1975@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Drugović Emir
Mjesto stanovanja; Visoko
Telefon; 061 992 762
Naziv banke; INTESA SAN PAOLO BANK
Transakcijaski račun; 4704520088317001
E-mail; drugovic.emir@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Sabljić Daniel
Mjesto stanovanja; Tuzla
Telefon; 061 349 222
Naziv banke; BBI BANKA
Transakcijaski račun; 1419011012483678
E-mail; danielsabljic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Konjičanin Emir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon; 061 274 343
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun; 1613000039994513
E-mail; emir.konjicanin@grawe.ba
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Zubović Samir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon; 061 156 840
Naziv banke; NLB
Transakcijaski račun; 1327310012307489
E-mail; samir.sa@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Tijana Martinović
Mjesto stanovanja; Svetog Save 34 Teslić
Telefon; 066 795 700
Naziv banke; SberBank
Transakcijaski račun; 5675615000076551 poz na br 4080734800043191
E-mail; tijana.marti@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Zahid Mehagić
Mjesto stanovanja; 101 mukb 12 Cazin
Telefon; 061 154 921
Naziv banke; ZiraatBank
Transakcijaski račun; 1862220333575153
E-mail; mehagiczahid@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Dautovic Emir
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon; 061 101 025
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 3385202502979179 poz na broj 40067954002
E-mail; emirdaut@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Vejsil Beširević
Mjesto stanovanja; Bihac
Telefon; 061 799 144
Naziv banke; Raiffaisen
Transakcijaski račun; 1613000023932089
E-mail; /
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Melo Dražana
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon; 063 208 702 ili 066 267 794
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 3381302538983155
E-mail; dmelo0510@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Spižević Slaven
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon; 063 457 933
Naziv banke; ASA BANKA
Transakcijaski račun; 1345001000815611
E-mail; slaven45@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Tomić Slaven
Mjesto stanovanja; Ljubuški
Telefon; 063 493 220
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 3381602583524667
E-mail; slaven.osj@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šimić Dario
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon; 036 354 263 ili 063 348 377
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; 33810025026004290
E-mail; dario.simic73@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Bencun Goran
Mjesto stanovanja; Međugorje
Telefon; 036 650 368 ili 063 327 392
Naziv banke; MOJA BANKA
Transakcijaski račun; 1375506001382724
E-mail; /
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Muminović Semira
Mjesto stanovanja; Bihać
Telefon; 061 239 682
Naziv banke; SPARKASSE BANK
Transakcijaski račun; 1994556055548242
E-mail; jasarevicsemira@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; Mostar 08.08.2019. godine izvršeno polaganje za Kategoriju

Sudije PL

adress

Ime i Prezime:Mitrović Milenko
Adresa: Braće Jugovića 17/4, Doboj
Telefon: 065 416 509
E-Mail: mikimitrovic200@gmail.com
Banka: NLB Razvojna banka
Račun: 5620 0581 2875 0018
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Vujić Mirko
Adresa: Solunskih Dobrovoljaca C2, Doboj
Telefon: 066 969 383
E-Mail: mirkovujic0@gmail.com
Banka: Nova banka
Račun: 5553 0000 3611 1998
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Arnautović Nedim
Adresa: Dragodol 41, Tuzla
Telefon:061 800 958
E-Mail: nedojuve@hotmail.com
Banka: NLB Banka
Račun: 1327 3000 0000 0566
Poz na br: 1321 0020 1173
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Jović Aleksandar
Adresa:Batva 27, Tuzla
Telefon: 061 298 141
E-Mail:aleksandarjovic1985@hotmail.com
Banka: Sparkasse
Račun: 1995 0660 5765 9270
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Balvan Vesna
Adresa: Kralja Alfonsa XIII 15, Banja Luka
Telefon: 065 418 760
E-Mail:vesna_ruza@yahoo.com
Banka: Nova Banka
Račun: 5551 0000 2947 8947
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Praštalo Tatjana
Adresa:Braće Pantića 10, Banja Luka
Telefon: 065 856 789
E-Mail: tprastalo@yahoo.com
Banka: NLB Razvojna Banka
Račun: 5620 9980 6932 9220
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Begić Dražen
Adresa: Ilićka 2,Mostar
Telefon: 063 312 060
E-Mail: drazenbegic@yahoo.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 0025 0665 1518
Poz na br: 452 203 72000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Knezović Andrija
Adresa: Buna Pržine bb, Mostar
Telefon: 063 323 263
E-Mail:andrija14@hotmail.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 1613 0000 2313 3294
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Berjan Dejan
Adresa: Cara Lazara 3, Istočno Sarajevo
Telefon: 065 877 060
E-Mail:berjandejan@gmail.com
Banka: Nova Banka
Račun: 5557 0000 3136 5297
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Ilić Goran
Adresa: Vidovdanska 57b/22, Doboj
Telefon:065 579 221
E-Mail: gogoilic82@yahoo.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 1613 0000 1049 5940
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Bilić Branimir
Adresa: S.S.Antića 7, Ljubuški
Telefon: 063 091 793
E-Mail: brane.bilke@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 602 584459359
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Dugandžić Filip
Adresa: Gornji Radišići, Ljubuški
Telefon:063 142 788
E-Mail: dugandzic.filip@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 602 587540758
Poz na br: 40458075004
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Božić Zdenko
Adresa: Ljudevita Gaja 28/6, Novi Travnik
Telefon:036 891 523, 030 792 650
E-Mail: bozic@koba.ba
Banka: Intesa Sanpaolo Banka
Račun: 1542 0799 8888 2745
Poz na br: 888827-21-239454
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Slipac Borislav
Adresa: Trenica bb,Novi Travnik
Telefon: 063 335 371
E-Mail: boro_slipac@hotmail.com
Banka: Hypo Alpe Adria Bank
Račun: 3061 1537 4225 5887
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Bošnjak Ivo
Adresa: Smrčenjaci 14 a, Mostar
Telefon: 063 965 798
E-Mail: ivo.bosnjakmostar@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun: 3381 3025 4385 0130
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Marić Josip
Adresa: Blajburških žrtava 91, Mostar
Telefon: 063 859 718
E-Mail: maric.josipp@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 3026 5684 4072
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Brkić Edis
Adresa:Bosanskih gazija 109, Ilidža
Telefon: 061 733 036
E-Mail:edisb2000@yahoo.com
Banka: NLB Bank
Račun: 1321 3002 0534 7247
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Zuko Sead
Adresa: Josipa Slavenskog 16, Ilidža
Telefon: 066 663322
E-Mail: sead.zuko@gmail.com
Banka: Sparkasse
Račun: 199 499 603530 0828
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Čedić Džemal
Adresa: Džemala Bijedića 62, Sarajevo
Telefon: 061 025 973
E-Mail: cedicdzemal@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3380 0000 0000 0072
Poz na br: 4229750198431014
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Đerzić Dino
Adresa: Seada Sinanovića 3, Sarajevo
Telefon: 062 169 037
E-Mail: dino.djerzic@gmail.com
Banka: NLB Banka
Račun:1322 6020 1590 1264
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Dejanović Predrag
Adresa: Pećani C-2, Prijedor
Telefon:065 653 254
E-Mail: beka970@yahoo.com
Banka: NLB Razvojna Banka
Račun: 5620 0780 6223 6050
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Marčetić Elvis
Adresa: Borisa Kidriča 2, Prijedor
Telefon: 065 278 416
E-Mail: suzanaielvis@gmail.com
Banka: Sberbank
Račun: 5673 6350 0023 1753
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Dučić Damir
Adresa: 43.Drinske brigade 13, Goražde
Telefon: 061 601 710
E-Mail: damir_ducic@hotmail.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 161 300 001 8671585
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Hadžić Mirza
Adresa: 43.Drinske brigade 13, Goražde
Telefon: 061 989 936
E-Mail: hadzic-mirza@hotmail.com
Banka: Sparkasse
Račun: 199 054 605 063 5538
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Džolić Ivan
Adresa: Vukovarska 16, Ljubuški
Telefon:063 517 955
E-Mail: iv.dzolic@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 6025 9009 3216
Poz na br: 4033 5663 005
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Šarac Ivan
Adresa: Humac bb, Ljubuški
Telefon: 063 092 849
E-Mail: nindza9514@gmail.com
Banka: AddikoBanka
Račun: 535 621 002 054 6440
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Grbić Dženan
Adresa: nepoznato, Brčko
Telefon: 066 801 488
E-Mail:dzenan87@hotmail.com
Banka: SBER Bank
Račun: 1408 0100 2220 7057
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Taletović Mirza
Adresa: I.Kapetanovića, Gradačac
Telefon: 061 237 816
E-Mail:taletovic.mirza@gmail.com
Banka: NLB Bank
Račun: 1321 9020 1324 9125
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Hrstić Žarko
Adresa: Bilalovac bb, RADIŠIĆI – LJUBUŠKI
Telefon:063 474 505
E-Mail:zarko.hrstic@hotmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun: 3381 6025 8141 4335
Poz na br: 45390470000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Rašić Ante
Adresa: Ulica Ive Bojanovskog 4, Ljubuški
Telefon: 063 123 438
E-Mail:rasic1989@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3381 6025 0740 8670
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Konjičanin Amar
Adresa: Naselje Luke 9, Visoko
Telefon:061 044 994
E-Mail: amar_konjicanin@hotmail.com
Banka: Hypo Alpe Adria Bank
Račun: 3061 1538 5015 7523
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Konjičanin Dino
Adresa: Naselje Luke 9, Visoko
Telefon: 063 145 744
E-Mail: dino_konjicanin@hotmail.com
Banka: Hypo Alpe Adria Bank
Račun: 3061 1538 5015 9366
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Kulović Edin
Adresa:E. Bogunića 12/2, Sarajevo
Telefon: 061 906 828
E-Mail:edin.kulovic@hotmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun: 3386 9025 8598 6165
Poz na br:403 975 08000
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Škaljić Vedad
Adresa:Cicin Han 62do, Ilidža
Telefon: 062 203 025
E-Mail:vedadskaljic@hotmail.com
Banka:
Račun: 1401 0550 0015 4570
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Lipa Nedim
Adresa: Golobrdica 42, Sarajevo
Telefon: 061 020 909
E-Mail: nedimlipa2@gmail.com
Banka: ZiraatBank
Račun: 1861 2103 3345 6233
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Muhtarević Adnan
Adresa: Bosanska A39, Živinice
Telefon:061 140 205
E-Mail: adnan.muhtarevic@gmail.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 1613 0000 2379 2506
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Miljević Marko
Adresa:Slatinska 14C, Banja Luka
Telefon:066 955 588
E-Mail: markomm19768@gmail.com
Banka: Sberbank
Račun: 5672 4150 0119 9583
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Petrović Zoran
Adresa: Prote Todora Srdića 2б, Banja Luka
Telefon: 065 705 777
E-Mail: zoka_petar@yahoo.com
Banka: Zagrebačka banka / Unicredit
Račun: 3383 5025 0933 3249
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Bijeljić Saša
Adresa: Vidovdanska 87, Gradiška
Telefon: 065 833 927
E-Mail: saledoboj@live.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3383 9025 6642 4422
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Tovilović Miroslav
Adresa: Celjska 31/55, Doboj
Telefon: 065 774 444
E-Mail: tova@teol.net
Banka: Nova banka
Račun: 5550 0881 4658 4978
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Mihajlović Dejan
Adresa: Braće Ribnikar 9, Brčko
Telefon:065 250 603
E-Mail: mihajlovicdejan992@yahoo.com
Banka: NLB Razvojna Banka
Račun: 5620 0481 1250 9842
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Hercegovac Ognjen
Adresa: J. J. Štrosmajera 8, Brčko
Telefon: 065 227 387
E-Mail: ogi_herc@live.com
Banka: NLB Razvojna Banka
Račun: 5620 0481 4663 4442
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Mešić Irhad
Adresa:Trg djece Dobrinje, Sarajevo
Telefon: 061 913 338
E-Mail: acirhad@hotmail.com
Banka:NLB Bank
Račun: 1322 6020 1224 2715
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Šatordžija Ognjen
Adresa: Jalinski put 16a, Zenica
Telefon: 061 788 879
E-Mail: /
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3385 8025 0673 2758
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Mulahasanović Jasmin
Adresa: Abdulaha Mahmutagića 16, Maglaj
Telefon: 061 454 077
E-Mail: mulahasanovic@hotmail.com
Banka: Turkish Ziraat bank
Račun: 1860 0010 4341 0012
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Širić Ivan
Adresa: Orahovica bb, Žepće
Telefon: 064 4393 248
E-Mail: ivan.siric77@gmail.com
Banka: Sparkasse
Račun: 1995106057832031
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Nurić Adnan
Adresa: Bulakov potok bb, Gračanica
Telefon: 062 182 689
E-Mail: adnannuric@live.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3386 2025 3090 8727
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Hasić Elvir
Adresa: Lendići bb, Gračanica
Telefon: 061 964 355
E-Mail: elvirhasic92@gmail.com
Banka: NLB Bank
Račun: 1321 8002 0504 3321
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Bejtović Nebojša
Adresa: Cara Lazara bb, Kozarska Dubica
Telefon: 065 654 230
E-Mail: nbejtovic@yahoo.com
Banka: Sberbank
Račun: 5673 0150 0011 2862
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Burazor Bojan
Adresa: Kninska bb, Kozarska Dubica
Telefon: 065 577 760
E-Mail: bbrsburgi@gmail.com
Banka: Sberbank
Račun: 5673 0150 0021 4227
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime:Babić Jovan
Adresa: Vilsonova 10, Banja Luka
Telefon: 065 487 978
E-Mail: jols_bl@hotmail.net
Banka: Addiko bank
Račun: 5520 0215 1481 5209
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Bogdanić Borislav
Adresa: Miloša Obilića 5, Banja Luka
Telefon:065 529 661
E-Mail: boborukomet@yahoo.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 5510 0011 1206 2980
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Miljković Obrenko
Adresa: Banjalučka 24а, Bijeljina
Telefon: 065 619 394
E-Mail: obrenkom@hotmail.com
Banka:NLB banka
Račun: 5620 0381 4233 1959
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Ime i Prezime: Ristanić Duško
Adresa: Marina Držića 37, Brčko
Telefon: 061 953 149
E-Mail: dusko_ristanic@hotmail.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 1613 0000 3214 9444
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena:

Sudije PL FBiH

adress

Prezime i ime; Mešić Irem
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 604 837
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3387202588588175
E-Mail; irammesic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Hasković Tarik
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 410 356
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000069910186
E-Mail; tarikhaskovic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Zukić Muamer
Mjesto stanovanja; Gornji Vakuf
Telefon;061 404 046
Naziv banke; BBI
Transakcijaski račun;; 1414381210125936
E-Mail; muamer_zukic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Ljuca Elvir
Mjesto stanovanja; Gornji Vakuf / Uskoplje
Telefon;061 436 820
Naziv banke; BBI
Transakcijaski račun;; 1414381210252812
E-Mail; ljuca034@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šahinović Benjamin
Mjesto stanovanja; Maglaj
Telefon;061 934 295
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3385602537998584
E-Mail; benjo1994@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šehić Nedim
Mjesto stanovanja;Zenica
Telefon;062 599 630
Naziv banke; SPARKASSE BANK DD
Transakcijaski račun;; 1995146039690216
E-Mail; sehic_nedim@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Hadžikadunić Haris
Mjesto stanovanja; Zenica
Telefon;061 583 943
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun; 1613000078908488
E-Mail; haris.hadzikadunic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Vidimlić Kemal
Mjesto stanovanja; Zenica
Telefon;061 617 368
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3385802550721870
E-Mail; kemal.vidimlic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Mulabdić Armin
Mjesto stanovanja; Maglaj
Telefon;062 131 276
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000089367222
E-Mail; armin_mulabdic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Muratović Amel
Mjesto stanovanja; Zavidovići
Telefon;061 831 112
Naziv banke; Asa Bank
Transakcijaski račun; 1347311003714777
E-Mail; amel.99_@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Čaušić Mahir
Mjesto stanovanja; Maglaj
Telefon;062 049 551
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3385602533792276
E-Mail; mahircausic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Murtezanović Dino
Mjesto stanovanja; Maglaj
Telefon;061 361 631
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000089367222
E-Mail; dino.murtezanovic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Borogovac Adnan
Mjesto stanovanja; Živinice
Telefon;060 339 54 16
Naziv banke; INTESA SAN PAOLO BANK
Transakcijaski račun;; 1543119999193114
E-Mail; /
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Beširović Nihad
Mjesto stanovanja; Živinice
Telefon;066 873 466
Naziv banke; SPARKASSE BANK DD
Transakcijaski račun;; 1995046039093574
E-Mail; nihadbesirovic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Smajlović Goran
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;062 147 239
Naziv banke; SPARKASSE BANK DD
Transakcijaski račun;; 1994996011289642
E-Mail; goranamila@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Kalabušić Almir
Mjesto stanovanja; Ilidža
Telefon;061 262 868
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000029523557
E-Mail; akalabusic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šabović Aldin
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;061 499 051
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000090106071
E-Mail; sabovic.aldin@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Šabović Ahmet
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;061 328 324
Naziv banke; VAKUFSKA BANKA
Transakcijaski račun;; 1606027010135793
E-Mail; ahmet2843@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Baručija Elvir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;062 919 012
Naziv banke; VAKUFSKA BANKA
Transakcijaski račun;; 1601077010106698
E-Mail; bakayoko0514@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Korjenić Elvir
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 219 993
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000004510555
E-Mail; elvirkorjenic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Ahmetašević Damir
Mjesto stanovanja; Banovići
Telefon;061 821 117
Naziv banke; NLB BANKA
Transakcijaski račun;; 1321302008837692
E-Mail; damir.ahmetasevic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Jukić Edi
Mjesto stanovanja; Banovići
Telefon;061 411 691
Naziv banke; SBERBANKA
Transakcijaski račun;; 1404095000372674
E-Mail; melca.jukic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Ćatić Ajla
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;062 535 689
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 338720026583562039
E-Mail; ajla_catic95@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Ćatić Naida
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 464 858
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3387202683563979
E-Mail; naida_catic95@hotmailk.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Kadić Alen
Mjesto stanovanja; Zavidovići
Telefon;062 161 098
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3384202615673150
E-Mail; alen.k_bhf@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Memić Mirza
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon;061 655 988
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3384202615673150
E-Mail; mirza.memic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Oručević Sead
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;063 700 386
Naziv banke; NLB BANKA
Transakcijaski račun;; 1327002003745004
E-Mail; orucevicsead84@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Marić Omer
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;062 888 865
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3381302658501026
E-Mail; omer.maric@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Tule Aziz
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;062 396 991
Naziv banke; SBERBANKA
Transakcijaski račun;; 1402025000028379
E-Mail; aziz.tule@yahoo.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Krhan Sanel
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;062 396 991
Naziv banke; SBERBANKA
Transakcijaski račun;; 1402025000028379
E-Mail; aziz.tule@yahoo.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Trutović Rijad
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon;062 937 753
Naziv banke;
Transakcijaski račun;;
E-Mail; rijadtrutovic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Bećirović Aldin
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon;062 526 276
Naziv banke; ADDIKO BANK
Transakcijaski račun;3060412929896347
E-Mail; aldinbecirovic7@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Nurić Ahmed
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon;062 266 816
Naziv banke;
Transakcijaski račun;;
E-Mail; nuric95@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Hamzabegović Harun
Mjesto stanovanja; Tuzla
Telefon;062 636 818
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 33844002542520881
E-Mail; harun.hamzabegovic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Babić Harun
Mjesto stanovanja; Visoko
Telefon;062 666 777
Naziv banke; BBI BANKA
Transakcijaski račun;; 1413561310286706
E-Mail; harun_babic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena;

Prezime i ime; Sirčo Sead
Mjesto stanovanja; Visoko
Telefon;062 406 459
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000074901224
E-Mail; seadsirco55@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena;

Prezime i ime; Đulović Anes
Mjesto stanovanja; Tuzla
Telefon;061 637 148
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000007489619
E-Mail; anes.djulovic77@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Dautović Admir
Mjesto stanovanja; Doboj Istok
Telefon;061 735 952
Naziv banke; NLB BANKA
Transakcijaski račun;; 1321802003386267
E-Mail; admirrb@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Kanić Damir
Mjesto stanovanja; Tuzla
Telefon;061 424 882
Naziv banke; UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 40470634000
E-Mail; damir.kanic1@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Delić Muamer
Mjesto stanovanja; Tuzla
Telefon;061 640 694
Naziv banke; NLB TUZLANSKA BANKA
Transakcijaski račun;; 1321002014666049
E-Mail; muamer_delic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Lipovic Alen
Mjesto stanovanja; Cazin Gnjilavac 187
Telefon;061 466 695
Naziv banke; Kib Banka
Transakcijaski račun;; 6278690000219378
E-Mail; alen.lipa93@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Belmin Nadarevic
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon;062 665 342
Naziv banke; Sparkasse
Transakcijaski račun;; 1994516039338865
E-Mail; nadar.belmin@outlook.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Dautovic Smail
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon;062 875 709
Naziv banke; NLB
Transakcijaski račun;; 1322602020468606
E-Mail;
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Meho Hairlahovic
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon;063 963 535
Naziv banke; Asa Banka
Transakcijaski račun;; 1344901002281771
E-Mail; meho_h@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Mirnes Rekic
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon;060 335 3950
Naziv banke; Raiffeisen
Transakcijaski račun;; 1613000085401377
E-Mail; Mikirekic443@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Sedin Mehic
Mjesto stanovanja; Cazin
Telefon;062 188 835
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun;; 3385202924081205 partija 40645165001
E-Mail; Sedin_mehic@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Zlopaša Krunoslav
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;063 363 497 ili 036 319 493
Naziv banke; Raiffaisen
Transakcijaski račun;; 1613000019642264
E-Mail; krunoslavzlopasa@hteroner.ba
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Krtalić Klaudio
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;063 316 020
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun;; 3381002508146482
E-Mail; krtalic.klaudio@hotmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Anić Iva
Mjesto stanovanja; Kiseljak
Telefon;063 478 415
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun;; 3383402957465688
E-Mail; ivaanic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Grebenar Matea
Mjesto stanovanja; Vitez
Telefon;063 079 338
Naziv banke; Sberbank
Transakcijaski račun;; 1406045000155539
E-Mail; mateagrebenar5@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Jukić Ivica
Mjesto stanovanja; Posušje
Telefon;063 354 001
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun;3382002503876007
E-Mail; ivicajukic.po@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Raič Ante
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;063 186 956
Naziv banke; Sberbank
Transakcijaski račun;1402055000067420
E-Mail; anteanteraic@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Barašić Mihaela
Mjesto stanovanja; Kiseljak
Telefon;063 133 530
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun;3383402557468146
E-Mail; baresicmihela@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Prezime i ime; Papić Danijel
Mjesto stanovanja; Vitez
Telefon;063 413 403
Naziv banke; Unicredit
Transakcijaski račun; /
E-Mail; danijel.idiot@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

this is the code I got through the SportPress Shortcodes icon that doesn’t recognize that it’s a new season.So the problem is when we go through this form without entering a short code the system does not recognize that it is a new season and the same league is already showing the previous season ID595 and should ID6008

1 EVENT

short code from the calendar

Sezona 20/21