Održan trodnevni seminar sudija i kontrolora

Poštovani članovu URS-a, Sarajevo,
Ovim putem Vas obaviještavamo da je uspješno održan seminar sudija i kontrolora Premijer i Prve lige FBiH.
Seminar je bio trodnevni i isti je održan u Bihaću (petak) i Hrasnici (subota i nedelja).

Na seminaru je ukupno prisustvovalo 96 članova koji su bili kako smo već i naveli raspoređeni u tri grupe u tri dana po 32 člana.

Ovim putem UO URS-a kao i članovi SSK se zahvaljuju svim članovima Udruženja koji su bili na seminaru. Također zahvaljujemo se svima na druženju kao i sporođenju svih potrebih radnji u cilju sprećavanja širenja COVID-19.