Prva liga FBiH (Ž) 20/21

Tabela 20/21 Prva liga (Ž)

PosTeamTWDLDIFFPts
177009621
275024615
375024215
475021715
5730499
67205146
77106-993
87007-1250

Slanje kontrola vršiti na adresu:

harisbradaric10@yahoo.com
Haris Bradarić
Srebreničkih žrtava rata br. 30
74250 Maglaj
BiH

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PRVA LIGA FBiH (Ž)

1 kolo Prva liga (Ž) 20/21

(1)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimilić / Šehić
(1)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hrsitć-Rašić / Primorac
(1)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bećirović-Trutović / Jukić
(1)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Hasković / Alkibijar

Sezona 20/21

(2)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Mehagić
(2)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Turudić
(2)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Ribić
(2)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Melo

Sezona 20/21

(3)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović - Mehagić
(3)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Šaković
(3)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Hamidović
(3)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Tomić

Sezona 20/21

(4)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Jukić I. / Raić A. - Raić M
(4)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Andelić-Borogovac / Ribić
(4)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasković-Mešić / Ždralić
(4)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Šahinović- Šehić / Konjičanin

Sezona 20/21

(5)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kostić-Zlatić / Hurić
(5)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Šimić
(5)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Spužević
(5)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Muminović

Sezona 20/21

(6)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Muminović
(6)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Pezo
(6)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Hamidović
(6)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša / Šimić

Sezona 20/21

(7)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Hurić
(7)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mehić-Rekić / Mehagić
(7)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Pezo
(7)
Prva Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Raić M.

Bilteni Prva liga FBiH (J)

Na utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica ŽRK „Ilidža“ – ŽRK „Živinice“
U 40 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu sluţbenom predstavniku ŢRK „Ilidţa“, Halil Škaljić – u, licenca broj 01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica ŽRK „Lokomotiva“ – ŽRK „Ilidža“
U 16 – toj minutu utakmice sudije su izrekle opomenu treneru ŽRK „Ilidţa“, Elvir Baručiji, licenca broj T02, zbog prigovora na odluku sudija.Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica ŽRK „Sloga 203“ – ŽRK „Krajina“
U izvještaju delegata utakmice konstatovano je da nema interneta u dvorani. Upozorava se RK „Sloga 2013“ se organizuje da se više neponavlja ovo stanje u protivnom će se koristiti Propozicije u smislu „slabe organizacije utakmice“. Ovo važi i za sve ostale klubove da vode računa kada organizuju svoje utakmice kao domačini.

Utakmica ŽRK „Bihać“ – ŽRK „Živinice“
U 40 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru ŢRK „Ţivinice“, Osmanu Tulumoviću, licenca broj T01, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
U 60 – toj minutu utakmice sudije su izrekle sluţbenom predstavniku ŢRK „Bihać“, Almiru Fazliću, licenca broj S22, zbog prigovora na odluku sudija. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Na ostalim utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Utakmica ŽRK „Krajina“ – ŽRK „Ilidža“
Utakmica ŽRK „Krajina“ i ŽŢR „Ilidža“ nije odigrana. Razlog ne igranja utakmice jer jedna igračica ŽRK „Ilidže“ zaražena COVID – 19, a ostale igračice su u samoizolaciji. Po saznanju ŽRK „Ilidža“ je sve igračice poslala na testiranje. ŽRK „ Ilidža“ dostavi spisak igračica i trenera koji su bili taj dan na treningu. Dana 03.11.2020. godine na mail Komesara dostivili su od zdravstvene ustanove obaviještenje o samoizolaciji igračica kao i COVID test za igračicu. Zbog velike navale za testiranje kao i u procesu dobivanja rješenja čeka se i po nekoliko dana. Molim ŽRK„Krajina“ na razumjevanje. Komesar je obavezan da za svoj rad obaviještava drugi klub kao i razlog odgode utakmice. Na osnovu prispjele dokumentacije dodosim sljedeću ODLUKU

1.Prihvata se zahtjev ŽRK „ Ilidža“ za hitnoj odgodi utakmice;
2.Komesar takmičenja odgađa već zakazanu utakmicu shodno članu 84.Propozicija takmičenja zbog bolesti i samoizolacije igračica.
3.Samoizolacija prestaje igračicama ŽRK „Ilidža“ 10.11.2020.godine;
4.Utakmica ŽRK „Krajina“ i ŽRK „Ilidža“, termin će se naknadno odrediti;
5.Službena lica ostaju ista;

Pravna pouka
Na odluku Komesara nezadovoljna strana ima pravo žalbe shodno članu 89.Preopozicija takmičenja Na utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.

Na utakmicama ovog kola nije bilo prekršaja koji su u suprotnosti sa Propozicijama takmičenja.
Na osnovu Propozicija takmičenja te prispjelih i validnih rješenja o KOVID izolacija igračica ŢRK „Ilidţa“ (vanredna situacija). Igračice i trener su izašli iz samoizolacija te donosim sljedeću ODLUKU

Utakmica ŽRK „Krajina“ – ŽRK „Ilidža“
Zbog zauzetosti dvorane u vrijeme radnim danom utakmica ŽRK „Krajina“ i ŢRK „Ilidža“ će se odigrati u terminu 22.11.2020. (nedelja).
Službena lica su već odreženja te se nalaže ŽRK „Krajina“ uredno i na vrijeme obavijeste ista o vremenu igranja utakmice kao i Komesara takmičenja.

Utakmica ŽRK „Turbina“ – ŽRK „Ilidža“
Utakmica ŽRK „Turbina“ i ŽRK „Ilidža“ će se odigrati u terminu 18.11.2020. (srijeda). Službena lica su već odreženja te se nalaže ŽRK„Turbina“ uredno i na vrijeme obavijeste ista o vremenu igranja utakmice kao i Komesara takmičenja.

Utakmica ŽRK „Lokomotiva“ i ŽRK “Turbina“
U 14 – toj minutu utakmice sudije su izrekle treneru ŢRK „Turbina“,Maidu Tahiroviću, licenca broj T02, opomenu zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).

Utakmica OŽRK „Krajina“ i ŽRK “Bihać“
U 38 – moj minutu utakmice sudije su izrekle treneru ŢRK „Bihać“,Mirzet Midzicu, licenca broj T02,opomenu zbog prigovora na odluku sudija. U istoj minutu i isključenje na 2 mimuta sluţbenom predstavniku ŽRK„Bihać“, Almiru Fazliču zbog prigovora na odluku sudija.
Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja (prva opomena za Mirzeta Midţića).
Zbog isključenja na 2 minuta službenog predstavnika ŽRK „Bihać“ ekipa se kažnjava shodno članovima 112 i 114 Popozicija takmičenja novčanom kaznom u iznosu od 150,00KM.
U skaldu sa članom 107. Propozicija takmičenja ŽRK „Bihać“ je obavezna izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Utakmica ŽRK „Ilidža“ i OŽRK “Jedinstvo“
U 30′ minuti igračica ŽRK Ilidža broj 13 Ganić Šejla (licenca broj 17) dobila diskvalifikaciju zbog grubog prekršaja u odnosu na protivnicu.
Istovremeno, igračica OŢRK Jedinstvo broj 4, Tadić Monika (licenca broj 07) zbog guranja i udaranja protivnice nakon grubog prekršaja također dobiva diskvalifikaciju (radi se o istoj situaciji). U 30′ sluţbeni predstavnik OŽRK Jedinstvo Tadić Milenko (licenca broj 11) zbog prigovora sudijama dobio opomenu. U 58′ trener ŽRK Ilidža Baručija Elvir zbog nesporstkog odnosa – psovanja – prema službenim osobama gostujuće ekipe dobio opomenu.
Na osnovu člana 110. Propozicija takmičenja a u vezi sa članom 114 kažnjavaju se ŽRK „Ilidža“ i ORK „Jedinstvo“ kaznom od po 200,00 KM.

U 30′ službeni predstavnik OŢRK Jedinstvo Tadić Milenko (licenca broj 11) zbog prigovora sudijama dobio opomenu. Na osnovu člana 111. Popozicija takmičenja. Kazna se evidentira kod Komesara takmičenja ( prva opomena).
U 58′ trener ŢRK Ilidţa Baručija Elvir zbog nesporstkog odnosa – psovanja – prema službenim osobama gostujuće ekipe dobio opomenu.
Na osnovu članova 111. i člana 114 Popozicija takmičenja kažnjava se ŽRK „Ilidža“,Baručija Elvir, vidi Bilten/Glasnik broj 3, novčanom kaznom u iznosu od 50,00 KM.

Ukupno ŽRK „Ilidža“ je kažnjen ukupno sa 250,00KM a OŽRK „Jedinstvo“ 200,00KM su obavezni izmiriti novčane kazne prema RSF BiH odmah po prijemu Biltena.

Na osnovu člana 113. Stav 1 Popozicija takmičenja kažnjavas se sudijski par Dučić / Hadţić sa dvije utakmce nedelegiranja zbog nesavjesno obavljane dužnosti na utakmici.