Premijer liga (Ž) 20/21

U prilogu se nalazi tekst obvezujućih mjera u organizaciji sportskih događanja, u skladu sa Uputama nadležnih zdravstvenih institucija i EHF. Uz tekst obvezujućih mjera, nalaze se i Obrasci koje su dužni popunjavati svi sudionici sportskih događanja, te organizatori koji su dužni provesti sve epidemiološke mjere u sportskim objektima.

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PREMIJER LIGA (Ž)

Sezona 20/21

(1)
26 - 32
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Suljević
(1)
28 - 21
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Katarina vs ŽRK Goražde

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Sušić
(1)
28 - 34
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Mira vs ŽRK Grude

Nominacija: Čedić-Đerzić / Dragičević
(1)
25 - 23
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Borac

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Vojić
(1)
24 - 19
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Jedinstvo B

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Šatordžija B

Sezona 20/21

(2)
45 - 28
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Hadžići DG vs ŽRK Katarina

Nominacija: Bejtović-Burazor / Tomić
(2)
19 - 30
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Zrinjski vs ŽRK Izviđač

Nominacija: Kulović-Škaljić / Simić
(2)
41 - 30
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Jedinstvo B

Nominacija: Kadić-Memić / Petković
(2)
20 - 32
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Krivaja

Nominacija: Begić-Knezović / Hadžić
(2)
37 - 15
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Borac vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Dautović

Sezona 20/21

(3)
31 - 30
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Mira

Nominacija: Hasić-Nurić/Simić
(3)
25 - 26
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Katarina vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Begić-Knezović/Alpeza
(3)
36 - 26
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Lipa-Muhatervić / Marić
(3)
22 - 13
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Goražde

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Hasić A.
(3)
29 - 37
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Borac

Nominacija: Džebo-Trnčić / Salkanović

Sezona 20/21

(4)
44 - 27
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Hadžići DG vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Alpeza
(4)
29 - 25
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Mira vs ŽRK Katarina

Nominacija: Čaušić-Muratović / Popović
(4)
16 - 25
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Borac

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Sušić
(4)
37 - 30
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Jedinstvo B

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Štitkovac
(4)
19 - 36
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Zrinjski vs ŽRK Krivaja

Nominacija: Danilović-Karan / Šabić

Sezona 20/21

(5)
35 - 14
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Borac vs ŽRK Goražde

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Marčetić
(5)
18 - 17
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Kadić-Memić / Dautović E
(5)
23 - 27
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Grude

Nominacija: Čedić-Đerzić / Dragičević
(5)
37 - 31
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Mira

Nominacija: Hrsitć-Rašić / Marić
(5)
29 - 39
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Džebo-Trnčić / Jović V.

Sezona 20/21

(6)
38 - 26
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Katarina

Nominacija: Begić-Knezović / Štitkovac
(6)
38 - 13
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Goražde

Nominacija: Miljević-Petrović / Alpeza
(6)
24 - 28
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Hadžići DG vs ŽRK Borac

Nominacija: Bošnjak-Marić / Čađo
(6)
24 - 34
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Zrinjski vs ŽRK Jedinstvo B

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Tomić
(6)
22 - 19
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Mira vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Sarajlić

Sezona 20/21

(7)
40 - 34
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Mira

Nominacija: Babić-Bogdanić / Rakar
(7)
33 - 26
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

RK Krivaja vs ŽRK Izviđač

Nominacija: Džebo-Trnčić / Bradarić
(7)
21 - 24
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Suljević
(7)
41 - 18
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Borac vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Petković
(7)
24 - 52
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Katarina vs ŽRK Grude

Nominacija: Bošnjak-Marić / Tomić

Sezona 20/21

(8)
33 - 27
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Kadić-Memić / Marić
(8)
18 - 19
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Zrinjski vs ŽRK Goražde

Nominacija: Miljković-Ristanić / Salkanović
(8)
31 - 31
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Mira vs ŽRK Borac

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Vojić
(8)
32 - 29
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Balvan-Praštalo / Raić
(8)
27 - 38
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Katarina vs ŽRK Krivaja

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Čađo

Sezona 20/21

(9)
28 - 28
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Izviđač

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Hasić
(9)
33 - 25
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Katarina

Nominacija: Čaušić - Muratović / Marčetić
(9)
30 - 32
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Mira

Nominacija: Begić-Knezović / Raić
(9)
29 - 23
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Hadžići DG vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Danilović-Karan / Tomić
(9)
33 - 31
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Grude

Nominacija: Miljević-Petrović / Jović S.

Sezona 20/21

(10)
21 - 29
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Borac

Nominacija: Kulović-Škaljić / Turudić
(10)
35 - 23
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Džebo-Trnčić / Hadžić
(10)
30 - 39
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Katarina vs ŽRK Jedinstvo B

Nominacija: Hasić-Nurić / Primorac
(10)
41 - 19
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Danilović-Karan / Popović
(10)
31 - 34
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Mira vs ŽRK Hadžići DG

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Dautović

Sezona 20/21

(11)
33 - 22
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Borac vs ŽRK Katarina

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Šabić
(11)
29 - 27
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Krivaja

Nominacija: Bošnjak-Marić / Petković
(11)
26 - 32
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Izviđač

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Raić
(11)
29 - 29
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Zrinjski vs ŽRK Mira

Nominacija: Kadić-Memić / Suljević
(11)
26 - 34
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Grude

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Rakar

Sezona 20/21

(12)
30 - 20
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Borac vs ŽRK Krivaja

Nominacija: Bošnjak-Marić / Sarajlić
(12)
42 - 33
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Grude vs ŽRK Mira

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Petković
(12)
27 - 22
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Knežopoljka

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Simić
(12)
30 - 27
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Hadžići DG vs ŽRK Izviđač

Nominacija: Hasić-Nurić / Turudić
(12)
26 - 31
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Goražde vs ŽRK Katarina

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Štitkovac

Sezona 20/21

(13)
29 - 42
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Jedinstvo B vs ŽRK Grude

Nominacija: Čedić - Đerzić / Šabić
(13)
42 - 38
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Krivaja vs ŽRK Goražde

Nominacija: Bilić - Dzgandžić / Tomić
(13)
18 - 24
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Izviđač vs ŽRK Zrinjski

Nominacija: Božić - Slipac / Raić
(13)
15 - 29
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

ŽRK Knežopoljka vs ŽRK Borac

Nominacija: Čaušić - Muratović / Salkanović