Premijer liga (Ž) 20/21

U prilogu se nalazi tekst obvezujućih mjera u organizaciji sportskih događanja, u skladu sa Uputama nadležnih zdravstvenih institucija i EHF. Uz tekst obvezujućih mjera, nalaze se i Obrasci koje su dužni popunjavati svi sudionici sportskih događanja, te organizatori koji su dužni provesti sve epidemiološke mjere u sportskim objektima.

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PREMIJER LIGA (Ž)

Sezona 20/21

(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Suljević
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Sušić
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Dragičević
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Vojić
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Šatordžija B

Sezona 20/21

(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Tomić
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Simić
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Petković
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Hadžić
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Dautović

Sezona 20/21

(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić/Simić
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović/Alpeza
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhatervić / Marić
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Hasić A.
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Salkanović

Sezona 20/21

(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Alpeza
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čaušić-Muratović / Popović
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Sušić
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Štitkovac
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Šabić

Sezona 20/21

(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Marčetić
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Dautović E
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Dragičević
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hrsitć-Rašić / Marić
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Jović V.

Sezona 20/21

(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Štitkovac
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Alpeza
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Čađo
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Tomić
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Sarajlić

Sezona 20/21

(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Rakar
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Bradarić
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Suljević
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Petković
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Tomić

Sezona 20/21

(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Marić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Salkanović
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Vojić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Raić