Premijer liga (M) 20/21

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PREMIJER LIGA (M)

Sezona 20/21

(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Čađo
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Jović S.
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Marčetić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Marić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Hasić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Salkanović
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Turudić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Teletović / Raić

Sezona 20/21

(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Križanec
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Vojić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Šatordžija
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Anušić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Suljević
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Šabić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Sušić

Sezona 20/21

(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Sarajlić
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Štitkovac
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Dragičević
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Jović S
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Rakar
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-konjičanin / Tomić
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić - Knezović / Jović V
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Petković

Sezona 20/21

(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Dautović E.
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Bradarić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Turudić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Anušić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Šatordžija
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Hadžić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Raić M
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Sušić

Sezona 20/21

(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Križanec
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Simić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović V
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhatervić / Marić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Nurić-Hasić / Sarajlić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Marčetić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Salkanović
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović/ Marić P.

Sezona 20/21

(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Rakar
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Šabić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Šatordžija
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Čađo
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Sušić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Primorac
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Alpeza
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Hasić

Sezona 20/21

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Bilteni PREMIJER LIGA (M)

Na utakmici RK KRIVAJA – MRK SLOGA (D), službenom predstavniku RK KRIVAJA Adis Humkić, licenca broj 14, u 54 minuti utakmice izrečena je opomena. Ekipa RK KRIVAJA kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara.
Službeni predstavnik RK KRIVAJA Adis Humkić, licenca broj 14, upozorava se na korektno ponašanje.

1. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – RK GRAČANICA,

službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 40 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – RK GRAČANICA,

treneru RK GRAČANICA Damir Doborac, licenca broj 06, u 26 minuti utakmice izrečena je opomena, a u 27 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta.Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK IZVIĐAČ CO – RK VOGOŠĆA,

službenoj osobi RK IZVIĐAČ CO Denis Buntić, licenca broj 03, u 10 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje
podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

4. Na utakmici MRK SLOGA (D) – MRK ISKRA,

treneru MRK ISKRA Amir Šahman, licenca broj 07, u 38 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje
podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK ISKRA se izriče,novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH (Broj: 01-033), ekipa RK KONjUH je u skladu sa Propozicijama takmičenja Član 82. najavila žalbu.
Ekipa RK KONjUH je obavezna postupiti po Propozicijama takmičenja Član 85. U suprotnom, Komesar će smatrati da je RK KONjUH odustao od najavljene žalbe, te
pomenutu utakmicu registrovati postignutim rezultatom u sledećem Biltenu.

2. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH, treneru RK KRIVAJA Adnan Đerzić, licenca broj 02, u 56 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK KRIVAJA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH, treneru RK KONjUH Nedžad Mašić, licenca broj 08, u 60 minuti utakmice izrečena je opomena.
Ekipa RK KONjUH kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara. Trener RK KONjUH Nedžad Mašić, licenca broj 08, upozorava se na korektno
ponašanje.

4. Na utakmici MRK ISKRA – RK SLOBODA, ekipi MRK ISKRA izrečene su sledeće kazne:
– službenom predstavniku Arman Agić, licenca broj 05, u 22 minuti utakmice izrečena je opomena;
– pomoćnom treneru Amir Šahman, licenca broj 07, u 57 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.

U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 300,00 (tristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

5. Na utakmici RK GRAČANICA – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK GRAČANICA Damir Doborac, licenca broj 06, u 41 minuti utakmice izrečena je opomena, a u 46 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 300,00 (tristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

6. Na utakmici RK DERVENTA – MRK LOKOMOTIVA, igraču RK DERVENTA Goran Lukić, licenca broj 06, u 60 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. i Član 105. RK DERVENTA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM.

7. Na utakmici RK DERVENTA – MRK LOKOMOTIVA, službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 50 minuti utakmice izrečena
je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.