Premijer liga (M) 20/21

Kalendar takmičenja 2020/2021 – I DIO PREMIJER LIGA (M)

Sezona 20/21

(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Čađo
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Jović S.
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Marčetić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Marić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Hasić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Salkanović
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Turudić
(1)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Teletović / Raić

Sezona 20/21

(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Križanec
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Vojić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Šatordžija
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Anušić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Suljević
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Sušić
(2)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Šabić

Sezona 20/21

(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Štitkovac
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Dragičević
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Jović S
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Rakar
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-konjičanin / Tomić
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić - Knezović / Jović V
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Petković
(3)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Sarajlić

Sezona 20/21

(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Dautović E.
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Bradarić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Turudić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Anušić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Šatordžija
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Hadžić
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Raić M
(4)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Sušić

Sezona 20/21

(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Križanec
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović V
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Nurić-Hasić / Sarajlić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Marčetić
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Salkanović
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović/ Marić P.
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Petković
(5)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Simić

Sezona 20/21

(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Alpeza
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Šabić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Primorac
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Hasić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Šatordžija
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Sušić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Čađo
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Rakar

Sezona 20/21

(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Bradarić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Simić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović S.
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Vojić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović - Jović / Turudić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Anušić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Raić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Suljević

Sezona 20/21

(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Marčetić
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Dragičević
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Križanec
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Sarajlić
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Štitkovac
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Tomić
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Marić
(8)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Sušić

Sezona 20/21

(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Alpeza
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Vojić
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Raić
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Hasić
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović - Jović / Šatordžija
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Jović S.
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović V.

Sezona 20/21

(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Dautović
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Trnčić-Džebo / Hadžić
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Simić
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Rakar
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrsitć-Rašić / Anušić
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Turudić
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Sušić
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Petković

Sezona 20/21

(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Alpeza
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Sušić
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Marić
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Marčetić
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Jović V.
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijelić-Tovilović/ Šatordžija
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Čađo
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović - Jović / Bradarić

Sezona 20/21

(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Salkanović
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Turudić
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Sušić
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Križanec
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Anušić
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović - Jović / Suljević
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrsitć-Rašić / Dragičević

Sezona 20/21

(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Simić
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Čađo
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Šabić
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Sarajlić
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Jović S.
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Šatordžija
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Alpeza
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Marić

Sezona 20/21

(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Dautović
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Turudić
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhatervić / Križanec
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Čađo
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Štitkovac
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Dragičević
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Hasić
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Primorac

Sezona 20/21

(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Begić - Knezović / Jović V
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Raić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Anušić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Jović S.
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Bradarić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Marčetić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Arnautović-Jović / Tomić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Suljević

Sezona 20/21

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Sezona 20/21

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Bilteni PREMIJER LIGA (M)

Na utakmici RK KRIVAJA – MRK SLOGA (D), službenom predstavniku RK KRIVAJA Adis Humkić, licenca broj 14, u 54 minuti utakmice izrečena je opomena. Ekipa RK KRIVAJA kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara.
Službeni predstavnik RK KRIVAJA Adis Humkić, licenca broj 14, upozorava se na korektno ponašanje.

1. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – RK GRAČANICA,

službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 40 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – RK GRAČANICA,

treneru RK GRAČANICA Damir Doborac, licenca broj 06, u 26 minuti utakmice izrečena je opomena, a u 27 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta.Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK IZVIĐAČ CO – RK VOGOŠĆA,

službenoj osobi RK IZVIĐAČ CO Denis Buntić, licenca broj 03, u 10 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje
podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

4. Na utakmici MRK SLOGA (D) – MRK ISKRA,

treneru MRK ISKRA Amir Šahman, licenca broj 07, u 38 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje
podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK ISKRA se izriče,novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH (Broj: 01-033), ekipa RK KONjUH je u skladu sa Propozicijama takmičenja Član 82. najavila žalbu.
Ekipa RK KONjUH je obavezna postupiti po Propozicijama takmičenja Član 85. U suprotnom, Komesar će smatrati da je RK KONjUH odustao od najavljene žalbe, te
pomenutu utakmicu registrovati postignutim rezultatom u sledećem Biltenu.

2. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH, treneru RK KRIVAJA Adnan Đerzić, licenca broj 02, u 56 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK KRIVAJA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK KRIVAJA – RK KONjUH, treneru RK KONjUH Nedžad Mašić, licenca broj 08, u 60 minuti utakmice izrečena je opomena.
Ekipa RK KONjUH kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara. Trener RK KONjUH Nedžad Mašić, licenca broj 08, upozorava se na korektno
ponašanje.

4. Na utakmici MRK ISKRA – RK SLOBODA, ekipi MRK ISKRA izrečene su sledeće kazne:
– službenom predstavniku Arman Agić, licenca broj 05, u 22 minuti utakmice izrečena je opomena;
– pomoćnom treneru Amir Šahman, licenca broj 07, u 57 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.

U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 300,00 (tristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

5. Na utakmici RK GRAČANICA – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK GRAČANICA Damir Doborac, licenca broj 06, u 41 minuti utakmice izrečena je opomena, a u 46 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 300,00 (tristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

6. Na utakmici RK DERVENTA – MRK LOKOMOTIVA, igraču RK DERVENTA Goran Lukić, licenca broj 06, u 60 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. i Član 105. RK DERVENTA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM.

7. Na utakmici RK DERVENTA – MRK LOKOMOTIVA, službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 50 minuti utakmice izrečena
je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK IZVIĐAČ CO – RK DERVENTA, treneru RK DERVENTA Milorad Bjelošević, licenca broj 01, u 18 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK DERVENTA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici 5. kola, RK KRIVAJA – RK KONjUH (Broj: 01-033) odigranoj 24.10.2020.godine u Zavidovićima, ekipa RK KONjUH je u skladu sa Članom 82 Propozicija takmičenja najavila žalbu.S obzirom da u roku koji je predviđen Članom 85. Propozicija takmičenja, na adresu Komesara, žalba nije dostavljena, niti je izvršena uplata takse po Članu 85. Propozicija takmičenja, smatram da je ekipa RK KONJUH odustala od najavljene žalbe, te se utakmica RK KRIVAJA – RK KONjUH registruje postignutim rezultatom.

1. Na utakmici RK BOSNA Vispak – RK KRIVAJA, treneru RK BOSNA Vispak Samir Jamaković, licenca broj 02, u 53 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK BOSNA Vispak se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.

Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici RK BOSNA Vispak – RK KRIVAJA, ekipi RK KRIVAJA izrečene su sledeće kazne:

– službenom licu Haris Galijašević, licenca broj 05, u 17 minuti utakmice izrečena je opomena;
– igraču RK KRIVAJA Adin Faljić, licenca broj 11, u 35 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. Član 102. i Član 105. RK KRIVAJA se
izriče, novčana kazna u iznosu od 350,00 (tristotinepedeset) KM.

Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK DERVENTA – MRK SLOGA (GV/U), treneru RK DERVENTA Milorad Bjelošević, licenca broj 01, u 12 minuti utakmice izrečena je opomena, a potom i isključenje na 2 minuta.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103 i Član 105. RK DERVENTA se izriče, novčana kazna u iznosu od 300,00 (tristotine) KM.

Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

4. Na utakmici RK MAGLAJ – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK MAGLAJ Ermin Bajrić, licenca broj 01, u 43 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK MAGLAJ se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.

Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

5. Na utakmici RK MAGLAJ – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK IZVIĐAČ CO Toni Čolina, licenca broj 02, u 24 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.

Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici MRK SLOGA (GV/U) – RK MAGLAJ, službenom predstavniku RK MAGLAJ Benjamin Šahinović, licenca broj 10, u 46 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK MAGLAJ se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici MRK SLOGA (D) – RK GRAČANICA, treneru RK GRAČANICA Damir Doborac, licenca broj 06, u 29 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

3. Na utakmici RK SLOBODA – RK VOGOŠĆA, igraču RK VOGOŠĆA Duško Čelica, licenca broj 015, u 58 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. i Član 105. RK VOGOŠĆA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM

Na utakmici RK SLAVIJA – MRK ISKRA, izrečene su sledeće kazne:
– treneru MRK ISKRA Amir Šahman, licenca broj 07, u 35 minuti utakmice izrečena je opomena.
– igraču MRK ISKRA Ivan Vokši, licenca broj 010, u 41 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.

Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. Član 102. i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 450,00 (četiristotinepedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – RK IZVIĐAČ CO, službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 37 minuti utakmice izrečena
je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK KONjUH – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK KONjUH Jasenko Omerefendić, licenca broj 07, u 58 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK KONjUH se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1.Na utakmici RK GRAČANICA – MRK ISKRA, igraču MRK ISKRA Lazar Janković, licenca broj 021, u 17 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici RK MAGLAJ – RK SLOBODA, službenom predstavniku RK SLOBODA Mirza Bulić, licenca broj 06, u 44 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK SLOBODA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

Bilten 11-a

1. Na utakmici RK SLAVIJA – RK SLOBODA, službenom predstavniku RKSLAVIJA Boris Tešanović, licenca broj 04, u 44 minuti utakmice izrečena je opomena.
Ekipa RK SLAVIJA kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara. Službeni predstavnik RK SLAVIJA Boris Tešanović, licenca broj 04, upozorava se na korektno ponašanje.

2. Na utakmici RK VOGOŠĆA – MRK SLOGA (D), treneru RK VOGOŠĆA Enid Tahirović, licenca broj 02, u 13 minuti utakmice izrečena je opomena.
Ekipa RK VOGOŠĆA kažnjava se OPOMENOM, opomena se evindetira kod Komesara. Trener RK VOGOŠĆA Enid Tahirović, licenca broj 02, upozorava se na korektno ponašanje

3. Na utakmici RK LEOTAR – MRK SLOGA (GV/U), službenom predstavniku MRK SLOGA (GV/U) Ervin Dedić, licenca broj 04, u 13 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK SLOGA (GV/U) se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK BORAC M:tel – RK IZVIĐAČ CO, treneru RK IZVIĐAČ CO Toni Čolina, licenca broj 02, u 33 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

2. Na utakmici RK KONJUH – MRK SLOGA (GV/U), treneru MRK SLOGA (GV/U) Aleksandar Radosavljević, licenca broj 01, u 22 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK SLOGA (GV/U) se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK VOGOŠĆA – RK KONJUH, izrečene su sledeće kazne:
– službenom predstavniku RK KONjUH Šefket Hajdarević, licenca broj 10, u 26 minuti utakmice izrečena je opomena.
– igraču RK KONjUH Nikola Bečejac, licenca broj 020, u 54 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. Član 102. i Član 105. RK KONjUH se izriče, novčana kazna u iznosu od 350,00 (tristotinepedeset) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
2. Na utakmici RK MAGLAJ – MRK ISKRA, izrečene su sledeće kazne:
– igraču RK MAGLAJ Suad Huskić, licenca broj 006, u 39 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
– igraču RK MAGLAJ Sifet Hajdić, licenca broj 009, u 54 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 101. i Član 105. RK MAGLAJ se izriče, novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
3. Na utakmici RK LEOTAR – RK KRIVAJA, treneru RK KRIVAJA Adnan Đerzić, licenca broj 02, u 17 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK KRIVAJA se izriče,novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
4. Na utakmici RK IZVIĐAČ CO – MRK SLOGA (D), službenom licu RK IZVIĐAČ CO Denis Buntić, licenca broj 03, u 21 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za peto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče,novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

 

13a)

1. Na utakmici RK BOSNA Vispak – RK KONjUH, službenom predstavniku RK BOSNA Vispak Zdenko Antović, licenca broj 07, u 30 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK BOSNA Vispak se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK SLOBODA – RK IZVIĐAČ CO, službenom predstavniku RK IZVIĐAČ CO Nedan Zovak, licenca broj 04, u 60 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za šesto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK IZVIĐAČ CO se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
2. Na utakmici MRK ISKRA – RK LEOTAR, službenom predstavniku MRK ISKRA Asim Šahman, licenca broj 06, u 9 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za šesto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
3. Na utakmici RK BOSNA Vispak – RK MAGLAJ, službenom predstavniku RK BOSNA Vispak Zdenko Antović, licenca broj 07, u 20 minuti utakmice izrečena je
opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK BOSNA Vispak se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
4. Na utakmici RK BOSNA Vispak – RK MAGLAJ, službenom predstavniku RK MAGLAJ Braco Bradarić, licenca broj 03, u 22 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK MAGLAJ se izriče, novčana kazna u iznosu od 200,00 (dvijestotine) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

1. Na utakmici RK GRAČANICA–RK KONJUH, pomoćnom treneru RK GRAČANICA Mirsad Gopo, licenca broj 07, u 12 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za peto izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na
podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
2. Na utakmici RK DERVENTA – RK VOGOŠĆA, ekipi RK DERVENTA izrečene su sledeće kazne:
– treneru Milorad Bjelošević, licenca broj 01, u 10 minuti utakmice izrečena je opomena;
– igraču Goran Lukić, licenca broj 06, u 42 minuti utakmice izrečena je diskvalifikacija sa pisanom prijavom (plavi karton).
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za četvrto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 100. Član 102. i Član 105. RK DERVENTA se izriče, novčana kazna u iznosu od 500,00 (petstotina) KM.
U skladu sa Propozicijama Takmičenja Član 100. igrač RK DERVENTA Goran Lukić, licenca broj 06, kažnjava se sa dvije /2/ utakmice neigranja.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
3. Na utakmici RK LEOTAR – RK BOSNA Vispak, treneru RK BOSNA Vispak Samir Jamaković, licenca broj 02, u 57 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za peto izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK BOSNA Vispak se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na
podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
4. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA – MRK ISKRA, službenoj predstavnici MRK LOKOMOTIVA Zvjezdana Nedić, licenca broj 06, u 33 minuti utakmice izrečena je
opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za peto izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK LOKOMOTIVA se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM.Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod
NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
5. Na utakmici MRK LOKOMOTIVA–MRK ISKRA, treneru MRK ISKRA Amir Šahman, licenca broj 07, u 48 minuti utakmice izrečena je opomena i isključenje na 2
minuta u 58 minuti utakmice. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za sedmo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103 i Član 105. MRK ISKRA se izriče, novčana kazna u iznosu od 600,00 (šeststotina) KM.
Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
6. Na utakmici MRK SLOGA (GV/U) – RK SLOBODA, treneru MRK SLOGA (GV/U) Aleksandar Radosavljević, licenca broj 01, u 47 minuti utakmice izrečena je opomena. Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za peto izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. MRK SLOGA (GV/U) se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
7. Na utakmici MRK SLOGA (GV/U) – RK SLOBODA, službenom predstavniku RK SLOBODA Mirza Bulić, licenca broj 06, u 17 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za treće izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK SLOBODA se izriče, novčana kazna u iznosu od 100,00 (stotinu) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
8. Na utakmici MRK SLOGA (GV/U) – RK SLAVIJA, treneru RK SLAVIJA Boris Tešanović, licenca broj 04, u 17 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK SLAVIJA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na
podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
9. Na utakmici RK VOGOŠĆA – RK GRAČANICA, službenom predstavniku RK VOGOŠĆA Fetah Kadrić, licenca broj 09, u 45 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju.
U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK VOGOŠĆA se izriče, novčana kazna u iznosu od 50,00 (pedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
10. Na utakmici RK VOGOŠĆA – RK GRAČANICA, pomoćnom treneru RK GRAČANICA Mirsad Gopo, licenca broj 07, u 29 minuti utakmice izrečena je opomena.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za šesto izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. i Član 105. RK GRAČANICA se izriče, novčana kazna u iznosu od 400,00 (četiristotine) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na
podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.
11. Na utakmici RK KONJUH – RK BORAC M:tel, ekipi RK BORAC M:tel izrečene su sledeće kazne:
– službenom predstavniku Vladimir Branković, licenca broj 04, u 36 minuti utakmice izrečena je opomena;
– treneru Mirko Mikić, licenca broj 01, u 49 minuti utakmice izrečeno je isključenje na 2 minuta.
Izrečena opomena je evidentirana kod Komesara takmičenja i za drugo izricanje podliježe sankcionisanju. U skladu sa Propozicijama takmičenja Član 102. Član 103. i Član 105. RK BORAC M:tel se izriče, novčana kazna u iznosu od 250,00 (dvijestotinepedeset) KM. Sve kazne se uplaćuju na osnovu Ugovora između RS BiH i RS Republike Srpske, na podračun RS BiH, pri računu RS Republike Srpske broj: 562-0998-1556-221-72 kod NLB Razvojne Banke, u roku od 4 dana po dostavljanju originalne fakture.

Nastavak sezone PLM 2020/2021, odlukom UO RS BiH, počinje 20.02.2021.godine.