ŽRK Zrinjski

ŽRK Zrinjski

Leagues
KUP BiH (Ž), Premijer Liga (Ž)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(5-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Trnčić-Džebo / Petković
(6-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(7-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(8-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(9-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(12-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(10-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(11-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Results

(4-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Danilović-Karan / Tomić S.
(3-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Čađo
(1-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Babiić-Bogdanić / Vrhovac
(22)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Babiić-Bogdanić / Križanec
(21)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Sušić
(20)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Štitkovac
(19)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džeba-Trnčić / Hadžić
(3)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijelić-Tovilović / Šabić
(18)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Marić
(2)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Turudić
(17)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Suljević
(16)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić / Hasić
(15)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Križanec
(14)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Sušić
(13)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Božić - Slipac / Raić
(1)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Alpeza
(11)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Suljević
(10)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Popović
(9)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Tomić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Salkanović
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Petković
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Tomić
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Dautović E