ŽRK Katarina

ŽRK Katarina

Leagues
KUP BiH (Ž), Premijer Liga (Ž)
Seasons
2019/2020, 2020/2021
Home

Results

(11)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Šabić
(10)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić / Primorac
(9)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čaušić - Muratović / Marčetić
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Tomić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Čađo
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Štitkovac
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čaušić-Muratović / Popović
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović/Alpeza
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bejtović-Burazor / Tomić
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Sušić
(13)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(12)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(11)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(10)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(1)
KUP BiH (Ž)
2019/2020

(9)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(8)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(7)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(6)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(5)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(4)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(3)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(2)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(1)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020