ŽRK Jedinstvo B

ŽRK Jedinstvo Brčko

Leagues
KUP BiH (Ž), Premijer Liga (Ž)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(5-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Hrstić-Rašić / Jović S.
(6-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(7-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(8-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(9-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(10-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(13-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(11-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Results

(4-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Čaušić - Muratović / Dragičević
(3-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Dautović
(2-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Trnčić-Džebo / Jović V.
(22)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan/ Šatordžija
(21)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Popović
(20)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

(18)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Rakar
(17)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Suljević
(16)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Danilović-Karan / Popović
(15)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Sarajlić
(14)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Šatordžija
(13)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čedić - Đerzić / Šabić
(12)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Simić
(1)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Memić-Kadić / Čađo
(11)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Petković
(10)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić / Primorac
(9)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Hasić
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Babić-Bogdanić / Rakar
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mešić-Šatordžija / Tomić
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Jović V.
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Štitkovac
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Salkanović