ŽRK Izviđač

ŽRK Izviđač

Leagues
KUP BiH (Ž), Premijer Liga (Ž)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(5-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Bijelić-Tovilović / Salkanović
(6-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(7-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(8-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(9-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(12-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(10-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

(13-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Results

(4-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Bošnjak-Marić / Raić
(3-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Kulović-Škaljić / Alpeza
(2-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Turudić
(1-21/22W)
Premijer Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Čedić-Đerzić / Jović S.
(4)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

(22)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Tomić
(21)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Vojić
(20)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

(3)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Marić
(18)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijelić-Tovilović / Marčetić
(19)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić / Šabić
(2)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Anušić
(17)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović - Širić / Turudić
(16)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak - Marić / Alpeza
(14)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić - memić / Bradarić
(13)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Božić - Slipac / Raić
(12)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Hasić-Nurić / Turudić
(11)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Raić
(10)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Turudić
(9)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Hasić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Kadić-Memić / Marić
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Bradarić