ŽRK Goražde

ŽRK Goražde

Leagues
KUP BiH (Ž), Premijer Liga (Ž), Prva Liga (Ž)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(03-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Marić-Oručević / Hurić
(04-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

(05-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

(06-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

(07-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

(08-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

(09-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

Results

(02-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Jukić-Zlopaša / Spužević
(01-21/22FZ)
Prva Liga (Ž)
2021/2022

Nominacija: Brkić-Zuko / Korjenić
(22)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Tomić
(20)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Marčetić
(19)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džeba-Trnčić / Hadžić
(18)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Čaušić-Muratović / Hadžić
(17)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Raić
(16)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Štitkovac
(15)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Džebo-Trnčić / Sarajlić
(14)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak - Marić / Petković
(13)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bilić - Dzgandžić / Tomić
(12)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Štitkovac
(1)
KUP BiH (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Alpeza
(11)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Raić
(9)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Raić
(8)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Salkanović
(7)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Suljević
(6)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Alpeza
(5)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Marčetić
(4)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Štitkovac
(3)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Hasić A.
(2)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Begić-Knezović / Hadžić
(1)
Premijer Liga (Ž)
2020/2021

Nominacija: Muhtarević-Lipa / Sušić
(13)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(12)
Premijer Liga (Ž)
2019/2020

(3)
KUP BiH (Ž)
2019/2020

(2)
KUP BiH (Ž)
2019/2020