RK Radnički

RK „Radnički“

Leagues
Prva Liga (J)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(6-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(7-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(8-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(9-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(10-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(11-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(12-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(13-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Results

(5-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Štitkovac
(4-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Šimić
(3-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Melo
(2-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Marić-Oručević / Omerović
(22)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Hurić
(21)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša/ Šimić
(19)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Šaković
(18)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Raić
(17)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Ždralić
(16)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Bencu
(15)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hasković-Mešić / Gadžo
(14)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Sotić-Zukić M / Gadžo
(13)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Alkibijad
(12)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Spužević
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Bencun
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Konjičanin
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Spužević
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Vujić
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ćatić-Ćatić / Melo
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Jukić
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Drugović
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Ždralić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Ždralić
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Gadžo
(12)
Prva Liga (J)
2019/2020

(11)
Prva Liga (J)
2019/2020

(10)
Prva Liga (J)
2019/2020

(9)
Prva Liga (J)
2019/2020