RK Leotar

RK Leotar

Leagues
KUP BiH (M), Premijer Liga (M)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(6-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Miljković-Ristanić / Bradarić
(7-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Arnautović-Jović / Raić
(8-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(9-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(10-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(11-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(12-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(13-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(14-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Results

(5-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Hrstić-Rašić / Vrhovac
(3-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Hrstić-Rašić / Tomić
(4-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Bijelić-Tovilović / Šabić
(1-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Arnautović-Jović / Sušić
(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Jović V.
(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Jović S.
(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Hasić
(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Petković
(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Anušić
(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljković-Ristanić / Sušić
(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Grbić-Taletović / Sarajlić
(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Šatordžija
(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Marčetić
(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan - Praštalo / Raić
(2)
KUP BiH (M)
2020/2021

Nominacija: Čaušić-Muratović / Bradarić
(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Tomić
(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Jović V.
(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić - Rašić / Alpeza
(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić - Rašić / Marić
(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(1)
KUP BiH (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić - Rašić / Primorac
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Suljević
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Turudić
(7)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Suljević
(13)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Alpeza
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Križanec
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bilić-Dugandžić / Primorac
(11)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Konjičanin-Konjičanin / Sušić
(6)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Hrstić-Rašić / Rakar