RK Gradačac 1954

RK Gradačac

Leagues
KUP BiH (M), Premijer Liga (M), Prva Liga (S)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Fixtures

(7-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Lipa-Muhtarević / hasić
(8-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(9-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(10-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(11-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(13-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(14-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Results

(6-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Božić-Slipac / Jović V.
(5-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Arnautović-Jović / Sobo
(4-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Jović S.
(3-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Bejtović - Burazor / Primorac
(1-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Berjan-Ilić / Anušić
(2-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Miljević-Petrović / Marčetić
(22)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Alibegović R.
(21)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Alibegović A
(20)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Sabljić
(19)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Mulahasanović-Širić / Hamidović
(18)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Ribić
(17)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Martinović
(16)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Hasković-Mešić / Šaković
(15)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Šaković
(14)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Jukić
(13)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Bećirović-Trutović / Šaković
(12)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Sabljić
(11)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Jukić
(10)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Ždralić
(9)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Ribić
(8)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Muminović
(7)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Zuko-Brkić / Šaković
(6)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Šahinović- Šehić / Mehagić
(5)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Ljuca-Zukić R. / Sabljić
(4)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Alibegović A
(3)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Mehagić