RK Gradačac 1954

RK Gradačac

Leagues
KUP BiH (M), Prva Liga (S)
Seasons
2019/2020, 2020/2021

Fixtures

(11)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Jukić

Results

(10)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Ždralić
(9)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Ribić
(8)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Muminović
(7)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Zuko-Brkić / Šaković
(6)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Šahinović- Šehić / Mehagić
(5)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Ljuca-Zukić R. / Sabljić
(4)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Brkić-Zuko / Alibegović A
(3)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Mehagić
(2)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Jukić
(1)
Prva Liga (S)
2020/2021

Nominacija: Čaušić - Muratović / Hurić
(13)
Prva Liga (S)
2019/2020

(12)
Prva Liga (S)
2019/2020

(1)
KUP BiH (M)
2019/2020

(11)
Prva Liga (S)
2019/2020

(10)
Prva Liga (S)
2019/2020

(9)
Prva Liga (S)
2019/2020

(0)
KUP BiH (M)
2019/2020

(8)
Prva Liga (S)
2019/2020

(7)
Prva Liga (S)
2019/2020

(6)
Prva Liga (S)
2019/2020

(5)
Prva Liga (S)
2019/2020

(3)
Prva Liga (S)
2019/2020

(2)
Prva Liga (S)
2019/2020

(1)
Prva Liga (S)
2019/2020