RK Donji Vakuf

RK „Donji Vakuf“

Leagues
Prva Liga (J), Prva Liga (S)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Results

(26-21/22S)
29 - 30
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Sana 7 vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Beširević
(25-21/22S)
35 - 50
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Žepče

Nominacija: Softić - Zukić / Gadžo
(20-21/22S)
37 - 24
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Sloboda–2 vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Šahinović-Šehić / Hamidović
(24-21/22S)
53 - 37
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Rudar vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Dautović-Đulović / Sabljić
(23-21/22S)
28 - 26
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Bosna TS

Nominacija: Softić-Zukić / Alibegović
(22-21/22S)
47 - 27
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Čelik vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Šahinović-Šehić / Konjičanin
(19-21/22S)
27 - 35
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Gračanica 2

Nominacija: Ljuca E.- Zukić R. / Vujić
(17-21/22S)
28 - 32
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Jajce

Nominacija: Softić - Zukić / Alibegović R.
(16-21/22S)
42 - 36
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Travnik

Nominacija: Šahinović-Šehić / Alibegović
(15-21/22S)
45 - 21
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Čelik junior vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Mešić-Hasković / Martinović
(14-21/22S)
25 - 42
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Kakanj

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Beširević
(13-21/22S)
39 - 31
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Sana 7

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Šaković
(12-21/22S)
32 - 26
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Žepče vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Martinović
(12-21/22S)
32 - 26
Prva Liga (J)
2021/2022

RK Žepče vs RK Donji Vakuf

(11-21/22S)
35 - 36
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Rudar

Nominacija: Kostić-Zlatić / Hurić
(10-21/22S)
36 - 35
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Bosna TS vs RK Donji Vakuf

(9-21/22S)
36 - 45
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Čelik

Nominacija: Ahmetašević-Jukić / Pezo
(7-21/22S)
32 - 39
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Sloboda–2

Nominacija: Marić-Oručević / Omerović
(6-21/22S)
Postponed
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Gračanica 2 vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Šahinović-Šehić / Konjičanin
(5-21/22S)
35 - 31
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Vitez

Nominacija: Šahinović-Šehić / Pezo
(4-21/22S)
39 - 25
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Jajce vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Softić-Zukić / Alibegović R
(3-21/22S)
37 - 32
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Travnik vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Hamzabegović-Nurić / Ždralić
(2-21/22S)
28 - 37
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Donji Vakuf vs RK Čelik junior

Nominacija: Jukić-Zlopaša / Šehić
(1-21/22S)
34 - 31
Prva Liga (S)
2021/2022

RK Kakanj vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Alibegović R.
(22)
32 - 26
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Sana 7

Nominacija: Softić - Zukić / Omerović
(21)
33 - 25
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Rudar vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Drugović
(20)
23 - 39
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Gradačac 1954

Nominacija: Mulabdić-Murtezanović / Sabljić
(19)
32 - 16
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Jajce vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Alibegović R.
(18)
33 - 31
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Žepče

Nominacija: Zuko-Brkić / Alibegović R
(17)
28 - 27
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Čelik junior vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Gadžo
(16)
33 - 27
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Travnik

Nominacija: Oručević-Marić / Gadžo
(15)
30 - 26
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Kakanj vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Hamidović
(14)
33 - 25
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Bosna TS vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Babić-Sirćo / Alibegović A
(13)
34 - 28
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Krajina

Nominacija: Hasković-Mešić / Šehić
(12)
40 - 26
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Čelik vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Dučić-Hadžić / Šaković
(11)
30 - 38
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Sana 7 vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Mehagić
(10)
24 - 25
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Rudar

Nominacija: Oručević-Marić / Omerović
(9)
51 - 31
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Gradačac 1954 vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Ribić
(8)
24 - 38
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Jajce

Nominacija: Šahinović-Šehić / Vujić
(7)
39 - 32
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Žepče vs RK Donji Vakuf

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Drugović
(6)
35 - 30
Prva Liga (S)
2020/2021

RK Donji Vakuf vs RK Čelik junior

Nominacija: Dautović-Hairlahović / Beširević