RK Briješće

RK „ Briješće“

Leagues
Prva Liga (J)
Seasons
2019/2020, 2020/2021

Fixtures

(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša / Spužević

Results

(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Šimić
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Murtezanović-Mulabdić / Omerović
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Ždralić
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić M-Softić / Šaković
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bećirević-Trutović / Primorac
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić-Softić / Spužević
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Ždralić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Pezo
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Šimić
(13)
Prva Liga (J)
2019/2020

(12)
Prva Liga (J)
2019/2020

(11)
Prva Liga (J)
2019/2020

(10)
Prva Liga (J)
2019/2020

(9)
Prva Liga (J)
2019/2020

(8)
Prva Liga (J)
2019/2020

(7)
Prva Liga (J)
2019/2020

(6)
Prva Liga (J)
2019/2020

(4)
Prva Liga (J)
2019/2020

(3)
Prva Liga (J)
2019/2020

(2)
Prva Liga (J)
2019/2020

(1)
Prva Liga (J)
2019/2020