RK Briješće

RK „ Briješće“

Leagues
Prva Liga (J)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Fixtures

(6-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(7-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(8-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(9-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(10-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(12-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(13-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Results

(5-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Softić-Zukić / Alibegović R.
(4-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Šabović-Šabović / Omerović
(3-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Dučić-Hadžić / Konjičanin
(2-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Babić-Sirćo / Gadžo
(1-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Šahinović-Šehić / Ždralić
(22)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Bencu
(21)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Anđelić-Borogovac / Jukić
(20)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Jukić
(18)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Turudić
(17)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kružanović-Zlopaša / Melo
(16)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Tomić
(15)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Marić-Zlopaša / Spužević
(14)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Sotić-Zukić M / Gadžo
(13)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Melo
(12)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Omerović
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović-Zlopaša / Spužević
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Šimić
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Murtezanović-Mulabdić / Omerović
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Ždralić
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić M-Softić / Šaković
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bećirević-Trutović / Primorac
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Zukić-Softić / Spužević
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Ždralić
(2)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dučić-Hadžić / Pezo
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Babić-Sirćo / Šimić
(13)
Prva Liga (J)
2019/2020

(12)
Prva Liga (J)
2019/2020

(11)
Prva Liga (J)
2019/2020