RK Bosna V

RK Bosna Visoko

Leagues
KUP BiH (M), Premijer Liga (M)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
Home

Fixtures

(6-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Hrstić-Rašić / Čađo
(8-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(9-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(10-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(11-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(12-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(13-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(14-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

(15-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Results

(5-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Arnautović-Jović / Sobo
(4-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Kadič-Memić / Petković
(3-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Bošnjak-Marić / Dejanović
(1-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Božić-Slipac / Marić
(2-21/22)
Premijer Liga (M)
2021/2022

Nominacija: Čaušić - Muratović / Čađo
(30)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Jović V.
(29)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Sarajlić
(28)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Raić
(27)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Jović V.
(26)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Božić-Slipac / Suljević
(25)
Premijer Liga (M)
2020/2021

(4)
KUP BiH (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Šatordžija
(24)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović S.
(3)
KUP BiH (M)
2020/2021

Nominacija: Balvan-Praštalo / Jović V.
(23)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Bradarić
(22)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Primorac
(21)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa - Muhtarević / Dragičević
(20)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić-Đerzić / Boško
(19)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bošnjak-Marić / Sarajlić
(18)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Čedić - Džerzić / Šabić
(17)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Bijeljić-Tovilović / Dragičević
(16)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Miljević-Petrović / Anušić
(15)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Kulović-Škaljić / Suljević
(14)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhatervić / Križanec
(9)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Jović V.
(10)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Lipa-Muhtarević / Sušić
(12)
Premijer Liga (M)
2020/2021

Nominacija: Berjan-Ilić / Turudić