RA Čapljina

RA „ Čapljina“

Leagues
Prva Liga (J)
Seasons
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022

Fixtures

(6-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(7-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(8-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(9-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(10-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(11-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

(13-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Results

(5-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Softić-Zukić / Alibegović R.
(4-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Križanović-Čuljak / Bencun
(3-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Jukić-Zlopaša / Tomić
(2-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Primorac
(1-21/22J)
Prva Liga (J)
2021/2022

Nominacija: Jukić-Zlopaša / Omerović
(22)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Dautović-Đulović / Hurić
(21)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Spužević
(20)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šahinović-Šehić / Zeljko
(19)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Melo
(18)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Spužević
(17)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Šimić
(16)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Tomić
(15)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Pezo
(14)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Hadžikadunić-Vidimlić / Šimić
(12)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Križanović - Zlopaša / Šimić
(11)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Bencun
(10)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić-Raić / Melo
(9)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Šabović-Šabović / Melo
(8)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Bencun
(7)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Jukić I. / Raić A. / Sušić
(6)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Kalabušić-Smajlović / Hamidović
(5)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Bećirević-Trutović / Primorac
(4)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Oručević-Marić / Šimić
(3)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Baručija-Korjenić / Šehić
(1)
Prva Liga (J)
2020/2021

Nominacija: Krhan-Tule / Omerović
(13)
Prva Liga (J)
2019/2020

(12)
Prva Liga (J)
2019/2020

(11)
Prva Liga (J)
2019/2020