Zijad Jukić

Ime i Prezime:Jukić Zijad
Adresa:Brezići bb, Banovići
Telefon:061 443 166
E-Mail:zico.jukic@gmail.com
Banka:NLB Banka
Račun:1321 3002 0500 2412
Poz na br: /

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs