Tarik Hasković

Prezime i ime; Hasković Tarik
Mjesto stanovanja; Sarajevo
Telefon;061 410 356
Naziv banke; RAIFFEISEN BANK
Transakcijaski račun;; 1613000069910186
E-Mail; tarikhaskovic@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs