Slobodan Ždralić

Prezime i ime;;Ždralić Slobodan
Mjesto stanovanja;: Sarajevo
Telefon;; 061 905 111
Naziv banke;;UNICREDIT BANK
Transakcijaski račun;; 3386902536719865
E–mail–mail adresa; zdralic.slobodan@hotmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21

Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs