Sead Zuko

Ime i Prezime: Sead Zuko
Adresa: Josipa Slavenskog 16, Ilidža
Telefon: 061 940 116
E-Mail: sead.zuko@gmail.com
Banka: Privredna banka Sarajevo
Račun: 1011 0560 7409 6384
Poz na br: /

Sezona; 19/20; 20/21; 22/23
Napomena; /