Sead Oručević

Prezime i ime; Oručević Sead
Mjesto stanovanja; Mostar
Telefon;063 700 386
Naziv banke; NLB BANKA
Transakcijaski račun;; 1327002003745004
E-Mail; orucevicsead84@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs