Rijad Trutović

Prezime i ime; Trutović Rijad
Mjesto stanovanja; Gračanica
Telefon;062 937 753
Naziv banke; Raiffeisen
Transakcijaski račun; 1613 0000 9325 6631
E-Mail; rijadtrutovic@gmail.com

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

Sezona: 2019/20

vs

vs