Primorac Mario

Ime i Prezime:Primorac Mario
Adresa:Kardinala A.Stepinca 12, Ljubuški
Telefon:063 322 000
E-Mail:marin.primorac66@gmail.com
Banka:UniCredit Bank
Račun:3381 6025 0274 7723
Poz na br:4530 160 6000
Sezona: 2019/2020
Napomena: