Petrović Zoran

Ime i Prezime: Petrović Zoran
Adresa: Prote Todora Srdića 2?, Banja Luka
Telefon: 065 705 777
E-Mail: zoka_petar@yahoo.com
Banka: Zagrebačka banka / Unicredit
Račun: 3383 5025 0933 3249
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: