Petković Zdravko

Ime i Prezime:Petković Zdravko
Adresa:Strudenci 193,Studenci – Ljubuški
Telefon:063 415 001
E-Mail:zdravko0201@gmail.com
Banka:Raiffeisen Bank
Račun:1613 0000 7995 0462
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: