Ognjen Šatordžija

Ime i Prezime: Ognjen Šatordžija
Adresa: Jalinski put 16a, Zenica
Telefon: 061 788 879
E-Mail: satordzijao@gmail.com
Banka: UniCredit Bank
Račun: 3385 8025 0673 2758
Poz na br: /

Sezona; 2019/2020,2020/21
Napomena; /

Utakmice: 2020/21

vs
vs
vs

vs

vs

vs

vs

Utakmice

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs