Miljković Obrenko

Ime i Prezime: Miljković Obrenko
Adresa: Banjalučka 24?, Bijeljina
Telefon: 065 619 394
E-Mail: obrenkom@hotmail.com
Banka:NLB banka
Račun: 5620 0381 4233 1959
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: