Martinović Tijana

Prezime i ime; Tijana Martinović
Mjesto stanovanja; Svetog Save 34 Teslić
Telefon; 066 795 700
Naziv banke; SberBank
Transakcijaski račun; 5675615000076551 poz na br 4080734800043191
E-mail; tijana.marti@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /