Marčetić Elvis

Ime i Prezime:Marčetić Elvis
Adresa: Borisa Kidriča 2, Prijedor
Telefon: 065 278 416
E-Mail: suzanaielvis@gmail.com
Banka: Sberbank
Račun: 5673 6350 0023 1753
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: