Alen Lipović

Prezime i ime; Lipovic Alen
Mjesto stanovanja; Cazin Gnjilavac 187
Telefon;061 466 695
Naziv banke; Kib Banka
Transakcijaski račun;; 6278690000219378
E-Mail; alen.lipa93@gmail.com
Sezona; 2019/2020
Napomena; /

Utakmice

vs