Knezović Andrija

Ime i Prezime: Knezović Andrija
Adresa: Buna Pržine bb, Mostar
Telefon: 063 323 263
E-Mail:andrija14@hotmail.com
Banka: Raiffeisen Bank
Račun: 1613 0000 2313 3294
Poz na br: /
Sezona: 2019/2020
Napomena: